ความเหนือจริงของโอต์ กูตูร์ การจินตนาการให้เหนือเข้าไว้ เหนือกว่าเหตุและผล กูตูร์ คือโลกแห่งแฟนตาซีและความเสรี โลกแห่งเอกลักษณ์และสิ่งที่เกินคาด  โลกที่งานหัตถศิลป์ไม่ใช่การสะท้อนถึงค่านิยมอย่างคลั่งไคล้เต็มไปด้วยความใคร่ แต่คือวิธีและหลักการในการทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริง ท้าทายซึ่งมุมมองต่างๆ และสรรค์สร้างโลกความเป็นจริงใบใหม่ที่ห้าวหาญขึ้นมา ผืนผ้าเปรียบเสมือนไครอสคูโรที่ปกคลุมเรือนร่าง, วอลลุ่มที่พริ้วไหว, การตัดเย็บที่แยบยล และริบบิ้นผ้าชีฟองที่โอบอุ้มชุดราตรีไว้ สิ่งน่าเหลื่อเชื่อถูกนำมาใช้ ดังที่จินตนาการกลับกลายเป็นความจริง

ด้วยหลักการพื้นฐานของโอต์ กูตูร์นี้ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ Pierpaolo Piccioli ได้รังสรรค์ rendez-vous หรือการบรรจบกันระหว่างจักรวาลแห่งกูตูร์ และคลับที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นมา ความตรงข้ามกันแบบสุดขั้วที่ถูกตีตราไว้นี้สามารถสร้างบทสนทนาและความเป็นไปไม่ได้ใหม่ขึ้นมา อีกทั้งยังสามารถสร้างภาษาที่คล้องจองอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างโลกกูตูร์และโลกของแสงสียามค่ำคืนขึ้นมาได้ ค่านิยมที่เหมือนกันระหว่างโลกสองใบนี้มีมากมาย ตั้งแต่อริยาบถอันฟุ้งเฟ้อ, การใช้เครื่องแต่งกายเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง, การสรรค์สร้างตัวตนที่แท้จริง, ความแตกต่างอันคล้ายคลึงในการนำเสนอและการเปิดเผย, การแสดงผ่านชีวิต และ ที่เหนือสิ่งอื่นใด คือความงามอันหลากหลายที่พบในโลกทั้งสองใบ ความงามในแง่ของปัจเจก และการแสดงออกถึงความจริงภายในที่อาจหาญจนเห็นได้จากภายนอก รังสรรค์ขึ้นมาซึ่งความฝัน ซึ่งโอกาสในการเป็นบางสิ่ง

เมื่อทัศนคติ และแนวความคิดเริ่มเปลี่ยนแปลง บริบทก็เปลี่ยนไป กูตูร์ถูกนำเสนอภายในสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อเน้นยำให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนอันจำเป็นระหว่างทั้งสอง โดยคุณลักษณะของคลับ และ imprimatur หรือหัวใจของ Maison Valentino ต่างก็ต้องเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกัน โดยวิริยภาพนี้ถูกถ่ายทอดผ่าน สีและลวดลายกราฟฟิค  การปักเย็บและวอลลุ่ม ระบายที่พริ้วไหวสร้างสรีระใหม่ขึ้นมาให้แก่เรือนร่างผู้สวมใส่ ลายจุดและลายทางถูกตีความใหม่ผ่านการตัดเย็บให้สิ่งสามมิติแลเหมือนภาพสองมิติ สิ่งที่คุ้นตาในโลกกูตูร์ถูกท้าทายผ่านการเฉลิมฉลอง ผ่านการเย็บปัก และผ้าที่ห่อหุ้มร่างกาย ขนนกสีชมพูอ่อนผูกกับโบว์ผ้าซาตินสีดำ การเล่นกับสเกลเพื่อเน้นรายละเอียดให้กังวานยิ่งขึ้น ความงามแบบ Valentino ถูกตีความใหม่ และสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกซึ่งตัวตนของเหล่ารุ่นใหม่

ภายในสนามที่ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างคลับแห่งนี้ อุดมการณ์แห่งกูตูร์จึงหันเหไปจากเดิม ณ ที่แห่งนี้ กูตูร์คือความเสมอภาค คือข้อเสนอที่ให้ทุกคนสุขถ้วนหน้า คือสัญลักษณ์แห่งอารมณ์ที่ก้องกังวาน  ดังนั้น คุณค่าของโอต์ กูตูร์ จึงเปลี่ยนไป กูตูร์กลายเป็นตราแห่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว, บุคลิกภาพ, อัตลักษณ์และคุณลักษณะ และการนำความสุขจากเครื่องแต่งกาย และจากการแต่งตัวอันบริสุทธิ์ที่สุดที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้กลับคืนมา