Sunday, February 5, 2023

การอยู่ร่วมกับมลพิษทางใจใน Pollution By Gongkan x Naraphat Sakarthornsap

“มลพิษทางจิตใจ ที่ผู้คนสร้างด้วยคำพูดหรือผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก็สามารถทำร้ายเราได้ไม่แพ้มลพิษในอากาศเลย” – ก้องกาน

สำหรับคุณแล้ว Pollution หรือ ‘มลพิษ’ คืออะไร แต่สำหรับ กันตภณ (ก้องกาน) เมธีกุล และนรภัทร (บอล) ศักดิ์อาธรทรัพย์ Pollution ไม่ใช่แค่ปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังสื่อถึงแรงกดดันจากสังคม คำความคิดเห็นผู้คนรอบข้างด้วย

ผลงานศิลปะภาพถ่าย ก้องกานและดอกกล้วยไม้ ฝีมือ บอล นรภัทร (บอล) ศักดิ์อาธรทรัพย์ ในนิทรรศการ Pollution by Gongkan x Naraphat Sakarthornsap
Naraphat Sakarthornsap, Giclee Printing on Archival Paper

ในนิทรรศการล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า Pollution ก้องกานและนรภัทรได้โคจรมาพบกัน เพื่อชวนให้เราตระหนักว่ามลพิษนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่คอยกัดกินและทำลายเราทีละนิดอย่างช้าๆ ซึ่งผู้คนก็สามารถทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพจิตใจ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกผ่านการกระทำบางอย่างทั้งที่เกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็เป็นได้ โดยนิทรรศการร่วมนี้เป็นการผสานรวมมุมมองและประสบการณ์ที่ทั้งสองศิลปินเคยเผชิญเพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างความตระหนักรู้ต่อทั้งผู้คนและสังคมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งด้านสีขาวและด้านสีดำผ่านศิลปะหลากแขนง 

ผลงานศิลปะภาพวาดของ กันตภณ (ก้องกาน-Gongkan) เมธีกุล ในนิทรรศการ Pollution by Gongkan x Naraphat Sakarthornsap
Gongkan Kantapon Metheekul, Under Happiness, Acrylic on Canvas

“ผมบอกพี่ก้องว่าส่วนมากงานผมมักเกิดจากประสบการณ์ที่ผมเผชิญด้วยตัวเอง” – นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์

ผลงานศิลปะภาพถ่าย ก้องกานและดอกกล้วยไม้ ฝีมือ บอล นรภัทร (บอล) ศักดิ์อาธรทรัพย์ ในนิทรรศการ Pollution by Gongkan x Naraphat Sakarthornsap
Naraphat Sakarthornsap, Giclee Printing on Archival Paper

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ คือศิลปินซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความไม่เท่าเทียมและเพศสภาพผ่านงานศิลปะภาพถ่ายและงานศิลปะการจัดวาง โดยมีดอกไม้หลากหลายชนิดเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องราว ในผลงานล่าสุดนี้ เขาเลือกนำเสนอผ่านเรื่องราวของการวิวัฒนาการและปรับตัวขั้นสูงต่อสภาพแวดล้อมที่ใช้ระยะเวลายาวนานของดอกกล้วยไม้ โดยการลดจำนวนกลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งสอดคล้องกับมนุษย์ซึ่งมักถูกกดดันให้ปรับตัวเข้าหาสังคมแวดล้อม อันนำมาซึ่งการลดทอนคุณค่าของบุคคลและการปิดบังตัวตนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลรอบข้างซึ่งเป็นมลพิษต่อจิตใจ

ผลงานศิลปะภาพวาดของ กันตภณ (ก้องกาน-Gongkan) เมธีกุล ในนิทรรศการ Pollution by Gongkan x Naraphat Sakarthornsap
Gongkan Kantapon Metheekul, Painful Words, Acrylic on Canvas

ทางด้านภาพวาดฝีมือก้องกาน กันตภณ เมธีกุลิ ศิลปินไทยแนว Pop Art ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ Teleport Art ยังคงเอกลักษณ์การสื่อสารเรื่องราวและมุมมองอิสรภาพ ความหวัง และโลกในอุดมคติอันไร้ขอบเขต แต่สอดแทรกดอกไม้และการผลิดอกออกผลเพื่อแทนความหวังและแรงบัลดาลใจในการใช้ชีวิตในสังคมที่กดดันและตึงเครียดเหมือนหลุมดำอันเนื่องมาจากการว่าร้ายหรือกลั่นแกล้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไม่เท่าเทียม ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงโรคภัยที่ส่งผลกระทบไม่เพียงร่างกาย แต่รวมไปถึงสภาพจิตใจ

นิทรรศการ POLLUTION by Gongkan x Naraphat Sakarthornsap เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ RCB Photographers’ Gallery ชั้น 2 River City Bangkok

นิทรรศการศิลปะ  Pollution ที่ River City Bangkok

Other Articles