Monday, May 29, 2023

Cartier Women’s Initiative เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจและมอบโอกาสให้แก่ผู้หญิงเพื่อผลักดันสังคม

ผู้หญิงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับ Cartier นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนอกจากการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผู้หญิงแล้ว เมซงเครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศสยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงด้วย ดังจะเห็นได้จากโครงการสำคัญ​ Cartier Women’s Initiative (CWI) เพื่อบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โดยนับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา คาร์เทียร์ได้มอบเงินทุนรวมทั้งสิ้น 7,440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผู้ประกอบการสตรีผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง 298 ท่านจาก 63 ประเทศ ที่ดำเนินธรุกิจเพื่อสังคม 

และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงในวงกว้างมากขึ้น คาร์เทียร์ได้แต่งตั้ง  Amal Clooney  นักกฎหมายสตรีชื่อดังระดับโลกและผู้ก่อตั้ง Clooney Foundation for Justice มูลนิธิที่ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม เป็น Cartier Voices คนแรกเพื่อสนับสนุนโครงการ Cartier Women’s Initiative เป็นการตอกย้ำและแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคาร์เทียร์มีความมุ่งมั่นและเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืน 

และล่าสุด  คาร์เทียร์ ประเทศไทย จึงได้จัดงาน Cartier Women’s Initiative Speaker Series เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสตรี  นำโดยสาลินีถาวรนันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซันสว่างและผู้ได้รับรางวัลโครงการCartier Women’s Initiative ปี2014 จากประเทศไทยมินท์ลิมผู้ก่อตั้งSchool of Concepts และผู้ได้รับรางวัลโครงการ Cartier Women’s Initiative ปี2023 จากประเทศสิงคโปร์ และเชอรี่– เข็มอัปสรตัวแทนผู้ประกอบการหญิงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

“เมื่อปีที่ผ่านมาคาร์เทียร์ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเปิดตัวเวทีการเสวนาให้ทั่วภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทย และเพื่อสานต่อการเติบโตของโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้คาร์เทียร์ได้เพิ่มการจัดการเสวนาจาก 5 ครั้งเป็น 16 ครั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และประเทศไทย  เพื่อจะรวมตัวผู้นำทางความคิดและผู้ประกอบการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงถึงมุมมองในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม” พรปรียา วิวัฒนชาต กรรมการผู้จัดการคาร์เทียร์ ประเทศไทย กล่าว

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคกคึก เมื่อได้ฟังเหล่าวิทยาการเล่าถึงแนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อสังคม แรงบันดาลใจ  และความท้าทายทั้งจากเนื้องานและในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการ “โครงการ Cartier Women’s Initiative เป็นโครงการหนึ่งที่ทรงพลังต่อสังคม การที่องค์กรระดับโลกอย่าง Cartier มอบโอกาสให้กับผู้หญิงที่มีความสามารถ แต่ยังขาดโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม นี่จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นและกระบอกเสียงสำคัญที่ทำให้สังคมหันมาสนใจและสนับสนุนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เพราะการที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบและองค์ความรู้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุน หรือความรู้เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจและการเงินอย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการหญิงมีแรงใจและได้รับแรงสนับสนุน เพื่อที่จะดึงความสามารถที่โดดเด่นของตนเองออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง” เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ กล่าว 

เช่นเดียวกับ คุณสาลินี ถาวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซันสว่าง ผู้ให้บริการติดตั้งโซลาเซลล์โมเดลธุรกิจยั่งยืนผู้ได้รับรางวัลโครงการ Cartier Women’s Initiative ปี 2014 จากประเทศไทยคนแรกซึ่งขอฝากถึงผู้หญิงทุกคนว่า “ผู้หญิงที่กำลังดำเนินธุรกิจหรือกำลังที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจ สิ่งที่สำคัญคือจะต้องไม่ล้มเลิกความตั้งใจ จะต้องมีแรงสู้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา นอกจากนี้ ยังจำเป็นที่จะต้องเปิดรับความคิดใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หากขาดสกิลด้านไหน ต้องค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่ออัพเดตความรู้ให้ทันสถานการณ์  ท้ายที่สุด แพชชั่น จิตใจที่ดี และความอดทน คือคติสามอย่างที่ยึดถือในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้”

ผู้หญิงซึ่งดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และสนใจเข้าร่วมโครงการ Cartier Women’s Initiative 2024 Edition สามารถอ่านรายละเอียด กติกา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.cartierwomensinitiative.com/regional-awards โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน2566


Other Articles