Sunday, December 4, 2022

ปารีเซียงซิตี้เกิร์ลและแผนที่ปารีสอันงดงามในคอลเลกชั่น DIOR Spring/Summer 2023

ผลงานแต่ละคอลเลกชั่นท่ี มาเรีย กราเซีย คิอูริ (Maria Grazia Chiuri) ออกแบบนั้นถือว่าเป็นการเปิดประตูไปสู่จินตนาการสำหรับสิ่งใหม่ และแน่นอนว่าบนรันเวย์ของคอลเลกชั่น Spring/Summer 2023 ครีเอทีฟไดเรคเตอร์แห่งเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีของดิออร์ท่านนีได้ใช้ภาพของแผนที่ใน กรุงปารีส อันเป็นเอกสารสาคัญของแฟชั่นเฮ้าส์ มาพิมพ์ลงบนด้านหลังของผ้าพันคอและยังเป็นองค์ประกอบรอบๆ ผ้าพันคอ ‘Avenue Montaigne’ ซึ่งเป็นผ้าพันคอคอดิออร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ดังนั้นผลงานออกแบบท่ีกล่าวมานี้จึงเป็นเสมือนการสำรวจเส้นทางทั้งในแง่ของอัตชีวประวัติและการพิจารณาไตร่ตรองเส้นทางอันมุ่งไปท่ี ‘สวนตุยเลอรีส์ (Tuileries Garden) ท่ีถูกสร้างขนึ้ตามพระบัญชาของ ‘แคเธอรีน เดอ เมดิชิ (Catherine de Medici) ชาวอิตาเลียนผู้เข้ามาในราชสำนักฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1533 ราชนิกูลท่านนีคือสัญลักษณ์แห่ง อิสระและอำนาจ เธอเป็นแรงบนัดาลใจให้กับ มาเรีย กราเซีย คิอูริ ในด้านการเป็นผู้นำที่กล้าที่จะแสดงออก รวมไปถึงความแปลกใหม่ที่ แคเธอรีน นั้นหยิบนำมาเป็นเทรนด์ในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าส้นสูง คอร์เซ็ต และลูกไมบูราโน (Burano Lace) ท่ีเธอนั้นได้นำเข้ามาให้แก่ราชสำนักได้เนรมิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา

สตรีต่างโลดแล่นไปในดินแดนอันแสนหฤหรรษ์เพราะมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับธรรมชาติและพลังชีวิต พวกเธอต่างได้ยินความโกลาหลที่มักจะผ่านข้ามพวกเธอไป ดินแดนอันแสนลึกลับในเงามืดและมหศัจรรย์ในคราวเดียวกันนั้นเหมือนกับถ้ำสไตล์ บารอค (Baroque) ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนามว่า เอวา โจสแป็ง (Eva Jospin) ใฝ่ฝันถึงการเนรมิตรันเวยข์นึ้ขึ้นมา ณ ใจกลาง สวนตยุเลอรีส์

คอลเลกชั้นนี้เป็นการคารวะต่อแฟชั่นในฐานะศิลปะแห่งการประดิษฐ์ท่ีสามารถเล่าถึงนิยามของกรุงปารีสได้อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยแต่ละครั้งและทุกครั้ง ได้ทำให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์หลายแง่และหลายมุมมองยังคงดำรงอยู่กับแฟชั่นในแง่ของคอนเซ็ปต์ความเป็น ‘เมือง’ การนำเสนอเสื้อผ้าที่มีสีสัน และมีเมืองจำลองเป็นฉากหลังอันเป็นรูปธรรมและจินตนาการอันป็นนามธรรมแห่งแฟชั่น อีกทั้ง สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือแผนที่เป็นวิธีการในการนำเสนอเมืองและการถ่ายทอดความซับซ้อนแห่งวัฒนธรรมในยุคสมัยของพวกเราทุกคน รวมไปถึงการสรรเสรญิอำนาจของสตรีผู้โลดแล่นอยู่ในเมืองทุกวี่ทุกวัน

Other Articles