Sunday, October 2, 2022

Just human นิทรรศการงานจิตรกรรมที่เผยความลึกลับของความเป็นมนุษย์ ณ Xspace Gallery

Just human นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งล่าสุดของมิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์ (Myrtille Tibayrenc) จิตรกรหญิงชาวฝรั่งเศส ผู้วาดภาพด้วยเทคนิคที่ได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมคลาสสิก ผสานแรงบันดาลใจจากความลึกลับของความทรงจำที่มีอยู่ในภาพต้นแบบที่เธอเก็บสะสม

ภายในอาคาร Mini Xspace Gallery ทั้งสองชั้นถูกจัดให้เป็นพื้นที่แสดงผลงานของมิร์ทิลล์ โดยชั้นแรกเป็นการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมบนแผ่นไม้ซึ่งใช้โทนสีแบบซอฟต์เอซิด (soft acid tones) ที่เป็นการผสมผสานระหว่างโทนสีชมพู ม่วง เทา อันอ่อนหวาน หากเข้มข้นในความรู้สึก หลากหลายประเด็นที่เธอนำเสนอ ปลุกให้เราระลึกถึงความเปราะบางของมนุษยชาติ

ผลงานในชุดนี้ไม่ได้มีแนวคิดหลักเบื้องหลังผลงานที่ตายตัว หากเป็นการสื่อสะท้อนถึงรากเหง้าแห่งความหลากหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภาพประติมากรรมกรีก ซูเปอร์สตาร์ยุคเก่า นายแบบนางแบบที่ไม่ระบุเพศ และบุคคลนิรนามที่มาเป็นแบบให้กับผลงานที่เปรียบเสมือนโรงละครแห่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์

บนห้องแสดงงานชั้นสอง มิร์ทิลล์นำเสนอผลงานภาพวาดชิ้นเล็กๆ บนผ้าใบจำนวนหลายชิ้น ต่อเนื่องร้อยเรียงกันในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับกระบวนการทำแอนิเมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวแบบ GIFs อันเป็นผลงานที่ริเริ่มจากการร่วมงานกับกลุ่มศิลปินหญิง LIV ID collective ในปี 2021 ที่ผ่านมา โดยมิร์ทิลล์ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวประวัติของนักบุญเทเรซาแห่งอาบีลา ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของภาพวาดในโบสถ์โบราณที่ทำขึ้นบอกเล่าเรื่องราวทางศาสนาให้แก่ศาสนิกชนในยุคสมัยนั้น ในสายตาของศิลปิน ภาพวาดเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการ์ตูนช่องในยุคปัจจุบัน ที่ส่งผ่านแรงบันดาลใจผ่านกาลเวลามาสู่ผลงานชุดนี้ของเธอนั่นเอง

“ความลึกลับของความเป็นมนุษย์ถูกเปิดเผยอยู่ในงานจิตรกรรม”

– มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์

JUST HUMAN นิทรรศการแสดงเดี่ยวโดย มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์ จัดแสดงที่ Xspace Gallery กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 30 กันยายน 2022

Other Articles