Friday, July 1, 2022

Heures Florales พฤกษาบอกเวลาจาก Van Cleef & Arpels

คอลเลกชั่นนาฬิกาข้อมือ Poetic Complications จาก Van Cleef & Arpels นั้นเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนสุดวิจิตรทางการบอกเวลาราวกับบทกวี ร้อยเรียงความอัศจรรย์ของระบบกลไกเข้ากับความเลอค่าของวัสดุ และรัตนชาติ โดยอาศัยใช้ไหวพริบพลิกแพลงทักษะความสามารถแขนงต่างๆ มอบช่วงเวลาล้ำค่าทางอารมณ์

ล่าสุด VanCleef & Arpels ได้เผยโฉมผลงานชื่อ Lady Arpels Heures Florales (เลดี อารเปลเซอรส์ฟลอราลส์) และ “ช่อดอกเชอร์รี” Lady Arpels Heures Florales Cerisier (เลดี อารเปลเซอรส์ฟลอราลส์ เซอริซิเอร) หน้าปัดประดับด้วยดอกไม้ซึ่งสามารถผลิดอกแย้มบานได้! โดยกลีบดอกจะหุบปิด และผลิบานอย่างอ่อนช้อยทั้ง 12 ดอกมาเป็นสื่อบอกเวลาอย่างน่าอัศจรรย์ จังหวะสลับเปลี่ยนไปมาเหล่านี้ จะกลายเป็นฉากตระการตาชวนให้พิศวง และติดตามในทุกๆ 60 นาที

“โครงการนาฬิกาดอกไม้ Heures Florales ถือกำเนิดขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างนักรุกขศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ กับผู้ผลิตนาฬิกาข้อมือที่มีกลไกพิเศษเหนือธรรมดา อันดับแรกก็คือคาร์ล วอน ลินเน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากทฤษฎีการแบ่งประเภท และจัดลำดับสายพันธุ์พืช และสัตว์ กับแนวความคิดอันล้ำสมัยอย่างยิ่งในยุคของเขา นั่นก็คือสวนดอกไม้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนาฬิกาบอกเวลา อันดับต่อมาก็คือ Van Cleef & Arpels เมซงผู้ผลิตเครื่องประดับ และนาฬิกาข้อมือ ซึ่งสนใจในแนวคิดอันเฉียบขาด และแยบคายของลินเนเกี่ยวกับนาฬิกาบอกเวลาโดยอาศัยการหลอมรวมอาณาจักรแห่งศิลปะ และวิทยาศาสตร์เข้าไว้ในพรมแดนเดียวกัน” นิโคลาส์ บอส, ประธาน และหัวหน้าคณะกรรมการบริหารของ Van Cleef & Arpels กล่าว

เพื่อให้การเคลื่อนไหวบนหน้าปัดมีความสมจริงตามวิถีธรรมชาติ องค์ประกอบจำนวนถึง 166 ชิ้นส่วนได้รับการติดตั้งระบบควบคุม และขับเคลื่อนโดยอาศัยหน่วยกลไกหลัก ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากทีมช่างฝีมือประจำแผนกห้องปฏิบัติการงานผลิตนาฬิกาข้อมือของเมซงในนครเจนีวา แต่ละกลีบของมวลดอกไม้ในสวนศรีบนหน้าปัด ล้วนได้รับการประกบลงวงกลีบ และเชื่อมต่อเข้ากับระบบกลไกของนาฬิกา อันจำเป็นต้องอาศัยความละเอียดอ่อน พิถีพิถันเป็นอย่างสูงระหว่างประกอบชิ้นส่วนทั้งหลาย โจทย์ท้าทายในเชิงเทคนิคงานประกอบชิ้นส่วนจำนวนมหาศาลเหล่านี้ ก้าวไปสู่ผลลัพธ์แห่งความครบถ้วน สมบูรณ์แบบด้วยการใช้กลไกขับเคลื่อนระบบคำนวณเวลาอันแม่นยำเพื่อมั่นใจได้ว่าดอกไม้จะดำเนินกระบวนการผลิกลีบแย้มบานสามลำดับ ซึ่งย่อมหมายความว่า แต่ละชั่วโมงที่ผ่านไป จะมีดอกไม้ซึ่งคลี่กลีบอยู่เริ่มทำการหุบกลีบเป็นกลุ่มช่อ ก่อภาพดอกตูมสลับดอกบานบนหน้าปัดในรูปแบบใหม่ๆ ไม่เหมือนกัน และในวันรุ่งขึ้น ลำดับของช่อดอกไม้ที่ผลิบานบอกเวลาก็จะสับเปลี่ยนเวียนกันไปจากชั่วโมงหนึ่งถึงอีกชั่วโมง สร้างความพิศวง และรื่นรมย์สายตายามตรวจดูเวลาซึ่งปรากฏขึ้นระหว่างกลุ่มดอกตูมกับกลุ่มดอกบาน เพื่อเติมเต็มความครบครันในงานบอกเวลา ช่องระบุนาทีที่อาศัยระบบตีเข็มย้อนกลับ หรือเรโทเกรด (retrograde) นั้น ได้รับการติดตั้งไว้บนขอบข้างของกรอบตัวเรือน

นาฬิกาข้อมือ Lady Arpels Heures Florales และ Lady Arpels Heures Florales Cerisier  สะกดทุกสายตาด้วยความวิจิตรตระการตาของสวนรัตนชาติภายในกรอบหน้าปัดขนาด 38 มม.ทำจากไวท์โกลด์ และโรสโกลด์ บนแต่ละหน้าปัดรองรับงานตกแต่งด้วยองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 226 ชิ้นส่วน ซึ่งถือเป็นการระดมทักษะงานฝีมือต่างแขนงมาสู่แผนกปฏิบัติการงานผลิตนาฬิกาข้อมือที่กรุงเจนีวาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมย่อส่วนรูปผีเสื้อ และดอกไม้, กิ่งก้านประติมากรรมทองคำ และปุยเมฆประติมากรรมมาเธอร์ออฟเพิร์ล จานเหวี่ยง อันเป็นฟันเฟืองสำคัญของกลไกขับเคลื่อนทำจากทองคำสลักลายตารางไขว้รัศมีตะวันซึ่งเรียกว่า guilloché  ร่วมกับงานจิตรกรรมย่อส่วนเผยความงามให้ประจักษ์ต่อสายตาอย่างชัดเจนภายใต้แผ่นแก้วไพลิน (sapphire glass) ใสกระจ่าง ซึ่งตกแต่งด้วยงานแกะสลัก และลงยาสีเคลือบเงาเป็นรูปแมลงปีกตัวน้อยอย่างแมลงปอ หรือผีเสื้อ 

ความใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งหมดนี้ ทำให้ผลงานสร้างสรรค์ทั้งสองรุ่นเต็มไปด้วยความสละสลวย วิจิตรบรรจงดุจบทกวีบอกเวลาที่ผ่านการรจนาขึ้นตามจังหวะชีวิตของธรรมชาติในสวนศรีของ Van Cleef & Arpels

Other Articles