Monday, June 27, 2022

ทำความรู้จัก Amanda Simandjuntak ผู้ได้รับรางวัล ‘Power of Radiance’ ประจำปี 2022 จาก Clé de Peau Beauté

ถือเป็นความประทับใจอีกหนึ่งครั้ง ที่ Clé de Peau Beauté ได้สนับสนุนผู้หญิงและการศึกษาด้วรางวัลอันทรงเกียรติ

เดินทางมาถึงปีที่ 4 แล้ว สำหรับการประกาศรางวัล Power of Radiance ของแบรนด์ความงามชั้นนำอย่าง Clé de Peau Beauté รางวัลที่เชิดชูความสามารถของผู้หญิงในด้านของการศึกษารูปแบบ STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)โดยครั้งนี้ ผู้ที่ถูกรับเลือกให้ได้รับรางวัลก็คือ คุณ Amanda Simandjuntak จากกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เธอโดดเด่นในการอุทิศตนเพื่อสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิงในชุมชนของเธอ ผ่านการศึกษาสาขาวิชา STEM

คุณ Amanda เป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Markoding องค์กรไม่แสวงผลกำไร มีภารกิจเพื่อสนับสนุนเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านนวัตกรรมและวิททยาการ พร้อมกับรางวัลการันตีมากมายและการร่วมมือกันกับองค์กรใหญ่อย่าง UNICEF โดยเธอตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิ-19 เป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กมากมายไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเต็มที่ โดยสนับสนุนการศึกษาวิชา STEM แก่เด็กผู้หญิงและผู้หญิงจากชุมชนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้พวกเธอได้รับโอกาสที่จะมีบทบาทในสาขาอาชีพเหล่านี้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 

“ภารกิจของฉันคือการเสริมสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิงและผู้หญิงจากชุมชนชายขอบในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้พวกเธอกลายเป็นผู้แก้ปมปัญหาผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเตรียมความพร้อม ให้แก่พวกเธอด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความเห็นอกเห็นใจกัน หมายถึงเราได้มอบพลังวิเศษ เพื่อให้พวกเธอ ปลดปล่อยศักยภาพในตัว และร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้น ยุติธรรมขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น” คุณ Amanda กล่าว 

ในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัล Power of Radiance ประจำปี 2022 คุณ Amanda จะได้รับเงินทุนเพื่อนำไปบริจาคแก่โครงการ Digital Innovation Challenge เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชา STEM แก่เด็กผู้หญิง เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพแก่พวกเธอ รางวัล Power of Radiance Awards ได้รับการสนับสนุนจากเปอร์เซ็นต์รายได้ทั่วโลกของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ The Serum เส้นทางการสนับสนุนด้านการศึกษาของเคลย์ เดอ โป โบเต้ เริ่มต้นจากการใฝ่ฝันถึงโลกที่ดีขึ้น นี่คือสาเหตุให้เราเลือกสรร Le Serum หรือ The Serum หนึ่งในผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนของแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงผิวในขั้นตอนแรก และแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดจำหน่ายเพื่อดำเนินภารกิจนี้ 

ปีนี้รางวัล ‘Power of Radiance’ ก็ยังคงตกย้ำความตั้งใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2019 ที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality Program) เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเพื่อสังคมระยะยาวของแบรนด์เคลย์ เดอ โป โบเต้ ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับ UNICEF อย่างต่อเนื่อง เคลย์ เดอ โป โบเต้ ปรารถนาที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเด็กผู้หญิง เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีขึ้นแก่พวกเธอผ่านการศึกษาวิชา STEM 

Photos courtesy of Clé de Peau Beauté  

Other Articles