Monday, June 27, 2022

ศุภลักษณ์ อัมพุช หญิงเก่งแห่งวงการค้าปลีกไทย เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวินจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

คุณศุภลักษณ์ อัมพุช  ประธานการรมการบริหาร ของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับเกียรติสูงสุด เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน “The National Order of the Legion of Honor at the rank of Knight          (Ordre Nationale de la Légion d’Honneur – Chevalier ออร์กเดรอะ นาซิอ็องนาล เดอ ลา เล จิอง ดอนเนอร์ก – เชอวาลิเอ )” โดยคำประกาศแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะที่เป็นผู้ที่ร่วมสนับสนุน และส่งเสริมแบรนด์แฟชั่นฝรั่งเศสในประเทศไทย โดย ฯพณฯ ตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส                ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน “The National Order of the Legion of Honor at the rank of Knight (Ordre Nationale de la Légion d’Honneur – Chevalier)” เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก เป็นเวลาสองศตวรรษ ที่ได้มีการนำเสนอให้กับพลเมืองฝรั่งเศสและชาวต่างชาติที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศฝรั่งเศส  เพื่อเป็นเกียรติสูงสุด และถือเป็นความภาคภูมิใจที่มิสามารถประเมินค่าได้ ปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ประมาณ 313 คน โดยในประเทศไทย คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ถือเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า หญิงคนแรกของเมืองไทยที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวแล้ว ยังถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และธุรกิจศูนย์การค้าของเมืองไทยอีกด้วย 

คุณศุภลักษณ์ อัมพุช กล่าวถึง เกียรติสูงสุดในการเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ว่า ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เป็นหนึ่งในคนไทย ที่ได้รับเกียรติสูงสุดจาก สาธารณรัฐฝรั่งเศสในการมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวินในครั้งนี้ และยืนยันว่าจะดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริม แบรนด์แฟชั่นจากฝรั่งเศสในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยสนับสนุน ธุรกิจ กิจกรรม และเรื่องของเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ จากฝรั่งเศส ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย อันจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนนานตลอดไป

งานนี้จัดขึ้นท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารจาก เดอะมอลล์ กลุ่ม และผู้บริหารแบรนด์แฟชั่นจากฝรั่งเศสร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ เซซีล มาตู ภริยาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย, มร.กีโยม ซอแซง, วัฒน์ศรี ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, อรธิรา ภาคสุวรรณ์ และ สุธาวดี ศิริธนชัยณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

Other Articles