Wednesday, January 26, 2022

Naked Exhibition นิทรรศการที่ชวนเราทุกคนตั้งคำถามเกี่ยวกับ ‘ชีวิต’

ในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ มนุษย์เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการครุ่นคิดถึงหน้าที่การงาน ใคร่ครวญถึงการเงิน และใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ในขณะเดียวกันเราเคยมีเวลาหยุดคิดและตั้งคำถามนี้หรือไม่

แท้จริงแล้วชีวิตมนุษย์คืออะไรกันแน่?

จุดเริ่มต้นของนิทรรศการ ‘เปลือย’ เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในขณะที่เชาว์วุฒิ ชลชลาธาร ยังเป็นวัยรุ่น เขาได้มีโอกาสชมนิทรรศการที่มีการนำศพจริงๆ ของมนุษย์มาจัดแสดง โดยมีการแยกชิ้นส่วนจนเห็นชั้นกล้ามเนื้อ อวัยวะ และการทำงานของระบบภายใน ในตอนนั้นเชาว์วุฒิรู้สึกประทับใจในสุนทรียภาพของกายวิภาค แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเสื่อมสลายและการแปรสภาพของร่างกาย รวมถึงตั้งคำถามเรื่องการดำรงอยู่ของมุนษย์ อาทิ ‘แท้จริงแล้วชีวิตมนุษย์คืออะไรกันแน่?’ ‘ร่างกาย ความคิด ความจำ การรับรู้ต่างๆ คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งจริงหรือ?’ และ ‘หากสิ่งเหล่านั้นสูญสลายไป ความเป็นเราจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่?’

คำถามเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้เชาว์วุฒิเริ่มขบคิดและแสวงหาคำตอบจากหลากหลายแขนง ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา จนกระทั่งหลายปีผ่านไป ประสบการณ์ชีวิตและการตกผลึกทางความคิด ทำให้เขาได้คำตอบว่า แท้จริงแล้วปลายทางของทุกสรรพสิ่งไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลย นอกจาก ‘ความไร้ซึ่งตัวตน’

เชาว์วุฒิถ่ายทอดแนวคิดนั้นสู่งานศิลปะจนเป็นที่มาของนิทรรศการ ‘เปลือย’ ซึ่งท้าทายให้ผู้ชมตั้งคำถามถึงสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด นั่นคือ ‘ชีวิต’ ผ่านการเดินทาง 5 ขั้นตอนที่จะ ‘เปลือย’ ให้คุณเห็นความจริงที่ทุกสรรพสิ่งต้องเผชิญ คือความเสื่อมสลาย ตั้งแต่ระดับอัตลักษณ์ ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก และนามธรรม

ภายในนิทรรศการมีการนำเสนอภาพพอร์เทรตและกายวิภาคของทั้งมุนษย์และสัตว์ เพื่อแสดงถึงความเสมอภาคของสรรพสิ่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้แร่ธาตุและงานนามธรรมมาสอดแทรกในงาน เพื่อสื่อถึงการเสื่อมสลายของสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นแร่ธาตุและจากแร่ธาตุก็ได้ถือกำเนิดกลายเป็นชีวิต แปรเปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นวัฏจักรแห่งการเกิดดับ

ในส่วนของการสร้างสรรค์งาน เชาว์วุฒิได้นำงานจิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม มาผสมผสานกับนวัตกรรมการพิมพ์หลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นเทคนิคที่เขาเชี่ยวชาญและชนะการประกวดระดับนานาชาติ มาสร้างพื้นผิวและเอกลักษณ์ทางศิลปะที่แตกต่าง รวมทั้งสร้างโลกใบใหม่ที่ผู้ชมไม่เคยสัมผัสมาก่อน

ในขณะที่ชมนิทรรศการ เชาว์วุฒิท้าทายให้ผู้ชมได้ละทิ้งโลกภายนอกอันวุ่นวาย และใช้เวลานี้สนทนากับตัวเองสักครู่ บางทีคุณอาจจะเกิด ‘คำถาม’ ที่คุณไม่เคยสงสัย และได้พบกับ ‘คำตอบ’ ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน และนั่นอาจเป็นคำตอบที่เปลี่ยนมุมมองในชีวิตคุณ

นิทรรศการ Naked Exhibitionby Chaowut Cholchalathan จัดแสดงวันนี้ – 16 มกราคม 2565 ที่ RCB Photographers’ Gallery 1ชั้น 2

Other Articles