Thursday, June 1, 2023

Swarovski ก้าวสู่เส้นทางเพื่อความยั่งยืน

ความยั่งยืนหรือ sustainability น่าจะเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยๆ ในช่วงหลังมานี้ และกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงานและธุรกิจต่างๆ ยึดถือ หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแบรนด์ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา Swarovski ได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างละเอียด พร้อมยึดความผูกพันของผู้คนและโลกใบนี้เป็นหัวใจสำคัญ ด้วยตัวตนของแบรนด์ในการสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมให้ทุกคน ignite your dreams’ มุ่งส่งเสริมความรู้สึกสนใจใคร่รู้อันเป็นอิสระ การผจญภัยค้นหาความแปลกใหม่ และที่สำคัญที่สุดคือ การค้นพบตัวตน

ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งและยั่งยืนตามที่ประกาศไปในเดือนเมษายน ค.. 2021 ทางแบรนด์เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปีฉบับแรกของ Swarovski ซึ่งรวมข้อสรุปผลของความพยายามในปีค.. 2019 และ 2020 – พร้อมเจาะลึกถึงปัจจัยหลักของแบรนด์ และเป้าหมายที่บริษัทตั้งเป้าไว้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกแนวคิดตามห่วงโซ่คุณค่าของ Swarovski ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ในโลกที่ต้องเผชิญกับวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่รายล้อมอยู่มากมาย Swarovski สืบทอดมรดกผ่านโครงการส่งเสริมความยั่งยืนที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งเน้น 6 ปัจจัยหลัก และเสริมความโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายเฉพาะสำหรับทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่: วัสดุแฝงจิตสำนึก (conscious materials), เสริมสร้างอำนาจและการศึกษา (empowerment and education), ของเสียและเศรษฐกิจหมุนเวียน (waste and circular economy), ความเสมอภาค ความหลากหลาย และการยอมรับซึ่งกันและกัน (equality, diversity, and inclusion), ความเคารพซึ่งกันและกัน (respect for our people), และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas emissions)

สืบเนื่องจากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งล่าสุด (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งได้ตอกย้ำความสำคัญของวิกฤตสภาพภูมิอากาศของเรา Swarovski ได้ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเข้าร่วมในโครงการตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) ทั้งนี้Swarovski มีความภูมิใจที่จะลดการปล่อยมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 47% และ 28% ของการปล่อยมลพิษที่อยู่นอกการดำเนินงานของเราภายในปี ค.ศ. 2030

เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ Swarovski เป็นจุดสัมผัสที่มองเห็นได้มากที่สุดสำหรับลูกค้า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนของแบรนด์ โดย Swarovski มีความตั้งใจที่จะเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2022 และจัดหาโลหะทั้งหมดจากวัสดุที่มีการจัดการและรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ภายในปี ค.ศ. 2030 Swarovski มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนไปใช้วัสดุสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์จากแหล่งที่ผ่านการรับรองหรือรีไซเคิลทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ตามเป้ายหมายที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่มีต่อโลกของเราแล้ว กลยุทธ์ใหม่ของ Swarovski ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนจากทั่วโลกโดยแคมเปญล่าสุดของ Swarovski ได้มีการมุ่งเน้นและเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเอง การแสดงออกส่วนบุคคล ผ่านอายุ รูปร่าง และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าเหนือกว่าแค่วัสดุเสมอมา เพราะหัวใจของ Swarovski คือผู้คน

Swarovski มุ่งมั่นให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน โดยต้องการให้มีผู้หญิงอย่างน้อย 45% ได้รับบทบาทผู้นำในแต่ละภาคส่วนของบริษัท ผ่านการใช้แนวทางเปิดรับสมัครที่ล้ำสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ที่ใช้ประสาทวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (gamification) สำหรับการรับสมัครในตลาดค้าปลีกหลัก ทั้งนี้ Swarovski ตั้งเป้าที่จะรับสมัครพนักงานจำนวนมากอย่างยุติธรรมและปราศจากอคติภายในปี ค. 2024 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจหลักที่ต้องการ ‘igniting dreams’ ในนามของ Swarovski ให้เป็นสถานที่ที่สิทธิของทุกคนได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีอย่างแน่นอน

Other Articles