Sunday, March 26, 2023

Chopard กับนาฬิกาที่ได้แรงบันดาลใจจากดอก Peony

นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โชพาร์ดได้นำเสนอความงามของดอกพีโอนีบนหน้าปัดนาฬิกา โดยผสมผสานหัตถศิลป์ชั้นสูงรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับ L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony ในปีนี้ ซึ่งนำแรงบันดาลใจมาจากลวดลายบนนาฬิกาโบราณที่เก็บอยู่ใน L.U.CEUM พิพิธภัณฑ์ของ Chopard ในเมืองเฟลอริเยร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เทคนิคการลงยาแบบกรองด์เฟอซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 นั้นได้รับการสืบสานโดยช่างฝีมือของโชพาร์ด โดยต้องนำผงซิลิก้ามาบดผสมกับออกไซด์เพื่อให้เกิดเป็นผงสีก่อนจะนำไปละลายในน้ำเพื่อแต่งแต้มลวดลาย จากนั้นจึงนำไปเข้าเตาอบด้วยความร้อนสูงซึ่งต้องอบทีละชั้นสี ช่างฝีมือต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์กว่าจะได้หน้าปัดลงยาลวดลายดอกพีโอนีที่สมบูรณ์แบบ 

แต่นอกจากความงามบนหน้าปัดแล้ว เรายังพบความประณีตละเอียดอ่อนของกลไกได้จากการแกะสลักลวดลายชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า fleurisanne เทคนิคสลักลายดอกไม้เกี่ยวกระหวัดแบบนูนต่ำนี้ใช้กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จะเรียกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเมืองนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานชั้นสูงของโชพาร์ดก็ได้ ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นผลงานสำเร็จต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียว 

Other Articles