Sunday, March 26, 2023

ส่งต่อพลังคิดบวกที่เชื่อมโยงถึงกันผ่าน แคมเปญล่าสุดจาก Coach Spring 2021

เหล่าสมาชิก Coach Family ทั้ง Jennifer Lopez, Michael B.Jordan, Jeremy Lin, Yang Zi และ Kōki พร้อมส่งต่อพลังคิดบวก ที่ช่วยขับเคลื่อนโลกของเราไปข้างหน้า

ในวันที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์อันโหดร้าย กับการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดโควิด-19 จนหลายคนต่างต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิต นิว นอร์มอลและร่วมกันมองไปข้างหน้า ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง จนเกิดเป็นสิ่งต่างๆให้โลกใบนี้ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดเป็นไอเดียที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับ ‘สจ๊วต วีเวอส์’ ครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์แบรนด์สัญชาติอเมริกันอย่าง Coach ชวนเพื่อนพ้องคนสนิทและสมาชิก Coach Family ทั้ง Jennifer Lopez, Michael B.Jordan, Jeremy Lin, Yang Zi และ Kōki มาร่วมเชิญชวนให้ทุกคนมาฝากข้อความแสดงความขอบคุณสำหรับคนสำคัญในชีวิตของพวกเขา เพื่อสร้างพลังของการการมองโลกในแง่ดี และเชื่อมโยงกันและกันจากทั้วทุกมุมโลก

เกิดเป็น Coach it Forward แคมเปญต้อนรับฤดูร้อน 2021 ที่ระลึกถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนและครอบครัวของนักแสดงที่เป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนพวกเขาในชีวิต ผ่านภาพถ่ายจาก Renell Medrano และสไตลิสต์ Olivier Rizzo พร้อมกับเหล่าเพื่อนและครอบครัว Coach Family


“บ่อยครั้งที่ชีวิตเราในแต่ละวันเดินทางไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้คำนึงหรือหันกลับมามองถึงคนรอบข้างที่คอยสนับสนุน ผลักดันการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพลังบวกให้กับเราและโลกของเรา…. “Coach It Forward” เป็นแคมเปญที่ให้เราได้ส่งต่อพลังความดีและคำขอบคุณไปสู่คนอีกมากมาย ฉันรู้สึกเต้นมากมากที่ได้มีโอกาสรู้จักครอบครัวนี้ของฉันและครอบครัวแห่งความครีเอทีฟ เพื่อนร่วมงาน นักคิด นักทำและเพื่อนๆ ที่ส่งต่อพลังบวกให้กันและกัน”

– Jennifer Lopez –


  

Other Articles