Tuesday, November 29, 2022

‘บ้านแหวกศิลป์’ เทศกาลศิลปะที่เกิดจากการร่วมงานกันจากทางไกล

บทสนทนา การแลกเปลี่ยน การทำงานร่วมกันเป็นวิธีสำคัญในโลกศิลปะ แต่ในยามที่เราไม่อาจเดินทางได้เหมือนปกติ ศิลปินจะทำงานอย่างไร เทศกาล ‘บ้านแหวกศิลป์’ หรือ A House In Many Parts จึงถือกำเนิดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฝรั่งเศส-เยอรมัน

เดิมทีทั้งสองสถาบันได้มีการสานสัมพันธ์กันผ่านโครงการศิลปะมานานแล้ว และมีแผนจะเชิญศิลปินจากประเทศของตนเดินทางมาทำโปรเจ็กต์ในประเทศไทย นักสร้างศิลป์ 10 คน จากประเทศไทย ฝรั่งเศส และเยอรมนีจับคู่ทำงานร่วมกัน 5 คู่  แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเดินทางเป็นไปไม่ได้ ภัณฑารักษ์ของงานได้ตัดสินใจที่จะหล่อเลี้ยงแนวคิดนี้ในวิถีทางที่แปลกใหม่เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน โดยผ่านกล่องนั่นเอง 

กระบวนการเริ่มจากนักสร้างศิลป์จากฝรั่งเศสและเยอรมนีเตรียมสิ่งของสำหรับการจัดส่งมาประเทศไทยเพื่อนำมาจัดเเสดง จากนั้น นักสร้างศิลป์ที่ไทยที่ได้จับคู่กันไว้แล้วจะได้รับกล่องพัสดุเหล่านี้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากความคิดสร้างสรรค์อันมีพื้นฐานจากการตีความของที่ได้รับ ก่อนจะผลงานที่ได้ไปจัดผลงานต่อสาธารณะผ่านกิจกรรมทั้ง 5 สถานที่ ในกรุงเทพฯ โดยผสมผสานศิลปะหลายแขนง ทั้งภาพยนตร์ ละครเวที ศิลปะการแสดง สถาปัตยกรรมและปฏิบัติการเชิงวาทกรรม 

ภัณฑารักษ์ อภิจัน โตโต เล่าว่า “จากการมาร่วมกันในครั้งนี้ “บ้านเเหวกศิลป์” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับการเยียวยาและสะท้อนความคิดโดยองค์รวมเราต้องการตั้งคำถามต่อวิกฤตที่ซ่อนอยู่หลายครั้งในโลกร่วมสมัยของเราและต้องการทบทวนบทบาทของศิลปะด้วยความหวังที่จะสร้างอนาคตที่อยู่อาศัยองค์รวมร่วมกัน” 

“ในวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ผู้คนทุกชนชาติจะต้องร่วมมือร่วมใจกันและวัฒนธรรมจะยังคงเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมความสัมพันธ์ซุ้มศิลปะฝรั่งเศส-เยอรมัน “บ้านเเหวกศิลป์” จะสร้างบรรทัดฐานใหม่และแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนทำงานในสายวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส เยอรมนี และประเทศไทยจะยังคงดำเนินไปได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้” มาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กล่าว 

ส่วนตีแยรี เบย์ล ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ขอให้พื้นที่ในจินตนาการแห่งนี้ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ความเข้าอกเข้าใจการยอมรับในความแตกต่างและไมตรีจิตแห่งพื้นที่อันไกลโพ้นในยามที่โลกได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ซึ่งอาจกำลังถูกท้าทายให้เกิดการเพิกถอนและปฏิเสธ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแสดงให้ตระหนักว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก”

ใครที่สนใจอยากชมงาน A House In Many Parts ซึ่งจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 16 ธันวาคมนี้ สามารถเช็คสถานที่และเวลา รวมถึงผลงานได้ที่ http://www.french-highlights.com/blog/a-house-in-many-parts

Other Articles