Thursday, March 23, 2023

ชมงานศิลป์ในนิทรรศการ Venus Resurrection

ไกรศักดิ์  จิรชัยสกุล ศิลปินจากกรุงเทพฯ วัย 58 ปี สนใจและฝึกฝนศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อย หลังจากเข้าเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ซึ่งเขาได้เลือกเรียนศิลปะและภาพพิมพ์อยู่ 6 ปีแล้วจึงออกจากมหาวิทยาลัยก่อนจบปริญญา อาชีพแรกของเขาคือเป็นฝ่ายศิลป์ทำแคตตาล็อกให้กับบริษัทเครื่องสำอางชื่อดังแห่งหนึ่ง แต่หลังจากที่เขามีลูกคนแรก เขาลาออกจากงานและเปิดร้านขายโมเดลของเล่นฟิกเกอร์ซึ่งเป็นร้านแรกในประเทศไทย จนกระทั่งเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ส่งผลกระทบกับอาคารและร้านของเขา ทำให้เขาตัดสินใจเลิกกิจการค้าขาย หลังจากนั้น ไกรศักดิ์ได้หันกลับไปทำในสิ่งที่เขาทอดทิ้งไปกว่า 20 ปี นั่นก็คือ การทำศิลปะภาพพิมพ์  และในปีพ.ศ. 2563 เขาได้กลับมาทำจิตรกรรมบนผืนผ้าใบอีกครั้ง

ในนิทรรศการรวมผลงานที่มีชื่อว่า Venus Resurrection เป็นผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบชุดแรกของเขา ที่มาของภาพผู้หญิงที่เห็นอยู่นี้เกิดจากเมื่อปีสองปีก่อน ศิลปินได้พบกับหญิงสาวนามว่า Anastasia ซึ่งมีบุคลิก
ตรงกับรูปแบบทางศิลปะที่ได้ละวางไปเป็นเวลานาน ทำให้รู้สึกอยากกลับมาสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดในวัยหนุ่มที่ตนคิดว่าหมดไปแล้ว

ศิลปินมีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะแกะสลักภาพพิมพ์ เมซโซทินต์ และ ดรายพอยต์  ศิลปินได้คิดค้นเทคนิคการทับซ้อนของชั้นสีจนเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ จึงทำให้ศิลปินเริ่มสร้างผลงานเป็นภาพพิมพ์
ร่องลึกไว้จำนวนหนึ่ง และต่อมาศิลปินได้คิดถึงการย้อนกลับไปสู่แรงผลักดันดั้งเดิมในการสร้างผลงานศิลปะซึ่งคือการเขียนจิตรกรรม จึงเกิดชุดงานจิตรกรรมบนผ้าใบเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง นับว่าเป็นการกลับมาเขียนภาพสีน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี

อีกนัยหนึ่ง ความหมายของชื่อ Anastasia นั้น  มาจากคำภาษากรีก Anastasis อันมีความหมายว่า Resurrection ซึ่งมีนัยยะถึงการฟื้นคืนกลับสู่เส้นทางการทำงานศิลปะแนวเดิมที่ทอดทิ้งมานานอีกครั้งของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล 

นิทรรศการ Venus Resurrection เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 11 ตุลาคม ที่ RCB Galleria 3 (ชั้น 2)

Other Articles