Sunday, November 27, 2022

สัมผัสรสชาติจากการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกาแฟชุด Reviving Origins 3 รสชาติใหม่ จาก Nespresso

ผลลัพธ์จากการพลิกฟื้นผืนดินและชีวิตความเป็นอยู่สู่ เนสเพรสโซ 3 รสชาติใหม่ในกลุ่ม Reviving Origins อันเป็นเอกลักษณ์

นอกจากจะมอบประสบการณ์ที่สะดวกและง่ายดายในการสร้างสรรค์กาแฟสุดพิเศษให้คอกาแฟมาโดยตลอดแล้ว Nespresso ยังใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไร่กาแฟผู้อยู่เบื้องหลังความพิเศษในกาแฟทุกแก้วของแบรนด์อีกด้วย

ทางแบรนด์จึงได้จัดทำโครงการ Reviving Origins ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อความยั่งยืน (Nespresso AAA Sustainable Quality Program TM) เพื่อพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและยั่งยืนในประเทศอูกันดา ประเทศซิมบับเว และประเทศโคลอมเบีย ซึ่งประสบปัญหาในการผลิตกาแฟ นอกจากนี้ Nespresso ยังได้วางแผนฟื้นฟูและลงทุนอุตสาหกรรมกาแฟใน 3 ประเทศดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวไร่กาแฟอีกด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนั้น เกิดเป็นกาแฟที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งเพาะปลูกและเปี่ยมด้วยคุณภาพตามมาตรฐานของ Nespresso ผ่าน 3 รสชาติใหม่ดังต่อไปนี้

Nespresso Uganda Helen

AMAHA awe UGANDA จากประเทศอูกันดา

อูกันดานั้นมีปัญหาหลักในการปลูกกาแฟจากการผันแปรของภูมิอากาศและการขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟนั้นมีคุณภาพและปริมาณที่ไม่ดีเท่าที่ควร Nespresso จึงได้ร่วมมือกับ Agri Evolve ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจการเกษตรในอูกันดาเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกกาแฟในประเทศฯ และทำงานร่วมกับชาวไร่กาแฟในท้องถิ่นกว่า 2,000 คน เพื่อสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาการเพาะปลูกกาแฟให้ได้มาตรฐานและเกิดความยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่ได้จึงเกิดเป็นกาแฟรสชาติ AMAHA awe UGANDA ซึ่งมีความหมายว่า ‘ความหวังของอูกันดา’ เป็นกาแฟอาราบิกาจากท้องถิ่นที่เติบโตด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีความเข้มข้นระดับ 8 พร้อมกลิ่นหอมดุจผลไม้เพียงปลายลิ้นสัมผัส

TAMUKA mu ZIMBABWE จากประเทศซิมบับเว

ซิมบับเวเคยผลิตกาแฟได้มากถึง 15,000 ตันในปี 2520 อย่างไรก็ตาม ได้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศเรื่อยมา ทำให้เกษตรกรประสบความยากลำบากและต้องละทิ้งพื้นที่เกษตรกรรม จนทำให้ผลผลิตลดลงจนเหลือเพียง 500 ตันในปี 2560 Nespresso ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ปลูกกาแฟในซิมบับเวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการฯ อีกทั้งยังสร้างโรงสีเปียกสำหรับเมล็ดกาแฟ (Wet Mill) และเครือข่ายสหกรณ์สำหรับชาวไร่กาแฟในประเทศ เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเงินทุนให้มีความมั่นคง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาครั้งนี้นั้น คือ กาแฟ TAMUKA mu ZIMBABWE ซึ่งมีความเข้มข้นระดับ 5 มีความหอม กลิ่มสัมผัส และความเปรี้ยวดุจผลไม้ชนิดเบอร์รี่จากผลเชอร์รี่กาแฟคุณภาพ เกิดเป็นรสชาติอันซับซ้อน แต่นุ่มละมุนและลงตัวเช่นกัน

Nespresso Zimbabwe

ESPERANZA de COLOMBIA จากประเทศโคลอมเบีย

การเพาะปลูกกาแฟนั้นได้หายไปจากเมืองคาควอตา (Caqueta) และเอล โรซารีโอ (El Rosario) ในโคลอมเบียเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศกว่า 50 ปี Nespresso ได้ร่วมมือกับชาวไร่ท้องถิ่นและ Colombian National Coffee Growers Federation ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกาแฟในโคลอมเบียขึ้นมาใหม่ นอกจากการอบรมความรู้ให้แก่ชาวไร่กาแฟในพื้นที่แล้ว ยังมีการจัดการสภาพแวดล้อมและระบบน้ำให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการเพาะปลูกที่ยั่งยืน

ผลที่ได้จึงเกิดเป็น ESPERANZA de COLOMBIA กาแฟความเข้มข้นระดับ 5 ที่ให้รสชาติอันสดชื่นจากความหอมและผลเชอร์รี่กาแฟ แต่ยังคงความสมดุลของรสชาติไว้พร้อมกลิ่นซีเรียลที่ปลายสัมผัส

สามารถลิ้มลองรสชาติอันมีเอกลักษณ์จากการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกาแฟทั้ง 3 รสชาติใหม่ในโครงการ Reviving Origins ของ Nespresso ได้ในราคาแคปซูลละ 30 บาท สั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2563 ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.nespresso.com

Alba Maria, femail coffee farmer and her family in Aguadas

Other Articles