Thursday, March 30, 2023

Rolex… สี่ผู้กำกับ… และโลกภาพยนตร์

ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน อันเป็นปรัชญาที่ได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่โรเล็กซ์ (Rolex) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1926 และยังเป็นพลังขับเคลื่อนโรเล็กซ์ให้พัฒนา ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เรือนเวลาที่เป็นเลิศที่สุด หรือการสนับสนุนความสำเร็จอันโดดเด่นในแวดวงกีฬาและศิลปะ อย่างเช่น โลกภาพยนตร์ 

ตอนที่มาร์ลอน แบรนโดแสดงในเรื่อง Apocalypse Now เขาสวมนาฬิกาโรเล็กซ์ เช่นเดียวกับพอล นิวแมน (The Color of Money) และบิล แพ็กซ์ตัน (Titanic) การที่นาฬิกาโรเล็กซ์ได้ปรากฏในภาพยนตร์ไม่ใช่เพราะนโยบายการตลาด แต่เป็นเพราะความชอบส่วนตัวของผู้กำกับ และเขาก็คิดว่ามันเข้ากับคาแร็กเตอร์ของตัวละคร ทั้งความแกร่ง และความมีสไตล์ 

สายสัมพันธ์ระหว่างโรเล็กซ์กับโลกภาพยนตร์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ นอกจากตัวละครจะสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์แล้ว โรเล็กซ์ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆ อีกด้วย (ดังจะเห็นได้จากโปรเจ็กต์ส่งเสริมศิลปะ Mentor and Protégé ซึ่งมีสาขาภาพยนตร์อยู่ด้วย) รวมทั้งการสานความร่วมมือกับสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ Academy of Motion Picture Arts and Sciences และนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2017 เป็นต้นมา โรเล็กซ์ยังเป็นแบรนด์พันธมิตรรายเดียวของสถาบันศิลปะแห่งนี้ รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนงานประกาศรางวัลออสการ์ และการมอบรางวัลประจำปี Annual Governors Awards เนื่องจากเห็นว่าภาพยนตร์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการ และเชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันได้ 

ในขณะที่แบรนด์ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ โรเล็กซ์ยังคงให้การสนับสนุนงานศิลป์อันน่าทึ่งอย่างต่อเนื่อง โดยในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 92 ที่ผ่านมา โรเล็กซ์ได้เนรมิตห้องรับรอง Greenroom ณ Dolby Theatre ให้ทรงพลังด้วยกลิ่นอายแห่งโลกภาพยนตร์ ทั้งยังได้เผยแคมเปญล่าสุดที่นำเสนอเรื่องราวของ Rolex Testimonees รวมสุดยอดผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนาน ได้แก่ Kathryn Bigelow, James Cameron, Alejandro G. Iñárritu และ Martin Scorsese

ผู้กำกับทั้ง 4 ได้รับรางวัลออสการ์รวมกันถึง 57 รางวัล เป็นแบบอย่างความเป็นเลิศในฝีมือเชิงศิลป์ และความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ให้แก่นักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ด้วย ในภาพยนตร์ของโรเล็กซ์ที่แพร่ภาพในงานประกาศรางวัลออสการ์ ผู้กำกับทั้ง 4 ท่านเผยให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ ที่เคยได้รับคำชี้แนะและแรงบันดาลใจจากนักสร้างภาพยนตร์ท่านอื่นๆ รวมถึงบุคคลต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เขาเหล่านี้ก้าวข้ามพรมแดนอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พวกเขาเห็นพ้องร่วมกันว่า การถ่ายทอดความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ให้กับนักสร้างภาพยนตร์รุ่นต่อไปในอนาคตนั้นเป็นการช่วยสืบสานความเชี่ยวชาญและมาตรฐานสูงสุดให้คงอยู่สืบไป

แรงบันดาลใจจากสี่ผู้กำกับระดับโลก

“ผู้ที่ช่วยให้คุณมองเห็นบางส่ิงในตัวคุณเอง บางอย่างท่ีคุณไม่เคยเห็นมาก่อน และเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมั่นให้คุณก้าวสู่ความสาเร็จ ผมต้องการที่จะอยู่เคียงข้างให้คนอื่น ในแบบเดียวกันกับที่ (ที่ปรึกษาของผม) เคยอยู่เคียง ข้างผม” – Alejandro G. Iñárritu –

“อาจารย์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่ผมนับถือเป็นผู้ที่คอยจุดไฟในหัวใจของเรา…ในยามท่ี คุณกล้าคิดที่จะทาหนัง เขาคือผู้ท่ีคอยให้แรงบันดาลใจคุณอยู่เสมอ” -Martin Scorsesee-

“หากคุณระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นผู้มีส่วนในการปลุกปั้นคุณอย่างแท้จริง พวกเขา จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณ คุณจะไม่สามารถละท้ิงเร่ืองท่ีคุณได้เรียนรู้ คุณจะไม่สามารถละทิ้งความจำในสิ่งท่ีคุณได้รับรู้แล้ว จงทำอย่างสุด ความสามารถ อย่าทาอะไรครึ่งๆ กลางๆ โดยเด็ดขาด” -Katheryn Bigelow –

“เราต่อยอดจากความทุ่มเทของผู้ที่บุกเบิกทางานมาก่อนเรา เราได้เห็นตัวอย่าง ที่กระตุกอารมณ์ความรู้สึกและบอกตัวเองว่า ‘เราอยากทาแบบน้ัน หรืออยากผลิตงาน ออกมาในแบบของตัวเอง’ ดังนั้น เราก็ต้องส่งต่อสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ไปสู่คนรุ่นหลัง” -James Cameron –

Other Articles