Thursday, June 1, 2023

Bvlgari จับมือร่วมกับ ICR หันมาผลิต เจลแอลกฮอล์ล้างมือ 80%

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัด covid-19 กับอัตราตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทว่าในสภาวะเช่นนี้ หากมองในมุมมอง ก็ยังพบเรื่องราวดีๆที่ได้เห็นผู้คน หน่วยงาน องค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ต่างหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

เช่นเดียวกับ Bvlgari แบรนด์เครื่องประดับชั้นแนวหน้า ที่ล่าสุดจับมือร่วมกับ ICR บริษัทผลิตน้ำหอมเจ้าประจำ หันมาผลิต เจลแอลกฮอล์ล้างมือ 80% ประทับตราโลโก้จากบุลการี เพื่อเตรียมนำแจกจ่ายให้กับหน่วยงานพลเรือนของประเทศอิตาลี  เพื่อส่งมอบต่อถึงในโรงพยาบาล และแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ กับหน่วยงานที่ร่วมสู้วิกฤตการณ์ไข้หวัดมรณะครั้งนี้ 

Other Articles