Sunday, February 5, 2023

Double Youth Program ผิวสวยดูเรียบเนียนไร้ร้ิวรอยด้วยสองขั้นตอนสําคัญง่ายๆ

ผิวสวยดูเรียบเนียนไร้ร้ิวรอย ไม่ต้องรออีกต่อไป ด้วยสองขั้นตอนสําคัญง่ายๆ จากคลาแรงส์
รู้หรือไม่ว่า ผิวไม่ได้มีร้ิวรอยท่ีตามองเห็นเท่านั้น แต่ยังมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภายใน อันเกิดจากมลภาวะ รังสียูวีและ การใช้ชีวิต ท่ีทําให้เกิดความเสื่อมโทรมสะสมอยู่ท่ีใต้ผิวด้วย และเมื่อใดท่ีผิวเริ่มไม่แข็งแรง ปัญหาผิวและร้ิวรอยก็พร้อมท่ี จะปรากฏชัด
คลาแรงส์ไม่รอให้ผู้หญิงต้องรับมือเพียงลําพัง เพื่อคงสภาพผิวให้สวยงามอ่อนเยาว์อยู่เสมอ เราจึงจําเป็นต้องตรวจสอบ ความต้องการท่ีแท้จริงของผิว และใส่ใจดูแลผิวตั้งแต่การทําความสะอาด ตามด้วยโลชั่น และเซรั่ม โดยได้คิดค้น Double Serum เซรั่มสําหรับทุกคน ทุกสภาพผิวและทุกช่วงวัย ท่ีสาวๆรู้จักและใช้กันมายาวนานถึง 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคือรุ่นท่ี 8 แล้ว

ด้วยประสิทธิภาพและส่วนผสมทั้งยี่สิบเอ็ดชนิด บวกกับนวัตกรรมล่าสุดท่ีช่วยมอบการดูแลผิวให้สมดุลทั้งนํ้าและนํ้ามัน แต่ จะให้เซรั่มทําหน้าเพียงลําพังก็คงจะไม่เพียงพอ คลาแรงส์เลือกมอยส์เจอไรเซอร์ท่ีดีท่ีสุดในแต่ละกลุ่มการบํารุงเพื่อการดูแล ท่ีตอบโจทย์ เหมาะสมตรงตามสภาพผิวในแต่ละช่วงวัย ตอนน้ีคว้า Double Serum ไว้ แล้วมาเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ใน แบบท่ีผิวต้องการ

แล้วคุณล่ะ มีความกังวลผิวแบบไหน มาตามหาครีมบํารุงท่ีใช่สําหรับคุณ?

Fine Lines ร้ิวรอยท่ีเริ่มเกิดข้ึน ได้เวลาลดเลือนร้ิวรอยแรกก่อนวัย รวมถึงเส้นร้ิวรอยบางๆด้วย Multi -Active Moisturizer
Firmness คืนความกระชับ และยืดหยุ่นให้ผิวท่ีเริ่มหย่อนคล้อย ดูเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติด้วย Extra-Firming Moisturizer
Density ฟื้นบํารุงความร่วงโรย และความแห้งกร้านท่ีเกิดได้ง่าย เนื่องจากเข้าสู่ช่วงวัยท่ีร่างกายเริ่มขาดฮอร์โมนให้คืน
ความอิ่มเอิบอีกครั้งด้วย Super Restorative Moisturizer


เมื่อใช้ Double Serum ควบคู่กับครีมบํารุงผิวหรือมอยส์เจอไรเซอร์ท่ีตรงกับความต้องการผิว จะยิ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน เพียงขั้นตอนง่ายๆคือ “double serum แล้วตามด้วยครีมบํารุง” ผลลัพธ์ผิวสวยสุขภาพดีสมวัย ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว!

Double Serum ขนาด 30 มล. ราคา 3,800 บาท ขนาด 50 มล. ราคา 4,000 บาท
Multi-Active Day ขนาด 50 มล. ราคา 3,250 บาท
Multi-Active Night ขนาด 50 มล. ราคา 3,450 บาท

สัมผัสผลลัพธ์ท่ีเปี่ยมประสิทธิภาพจากเซรั่มและครีมบํารุงท่ีใช่ท่ีสุดได้แล้ววันน้ีท่ีเคาน์เตอร์ คลาแรงส์ทุกสาขา และสามารถ
ติดตามกิจกรรม Total Youth Program
ได้ท่ี Facebook ClarinsThailand
เพื่อลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองตามสภาพผิว 3 ช้ิน สู่ผิวอ่อนกว่าวัยแบบ ครบขั้นตอนกับคลาแรงส์
#clarinsthailand
#Doubleserum

.
Writer:​ Panisara Khao-Ngam
Photos:​ Courtesy of Clarins

Other Articles