Wednesday, September 28, 2022

วิถีผ้าไทยในมุมมองสตรีทแวร์ 9 แบรนด์ไทยเลือดใหม่

ความสวยที่ดูเข้าถึงยากบางครั้งก็ทำให้คนไม่กล้าจะเข้ามาสัมผัส เช่นเดียวกันกับผ้าไหมไทยที่หลายคนมองว่าหรูหราหรือมีลักษณะเนื้อผ้าและลวดลายเป็นทางการเกินกว่าจะนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แต่จริงๆ แล้วหลายคนยังไม่ทราบว่าผ้าไหมไทยสามารถตามเทรนด์เรดี้ทูแวร์ได้เช่นกัน ดังโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตามเทรนด์โลก โดย กรมหม่อนไหม ร่วมกับวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน เป็นหัวหน้าทีมวิจัยและ ดร. กรกลด คำสุข เป็นผู้ร่วมวิจัย จากผลงานทางวิชาการนั้น ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไม่ใช่เพียงแค่งานเขียนเพื่อเก็บบนชั้นวาง แต่ทีมวิจัยนี้คาดหวังการประยุกต์ใช้อย่างแท้จริงให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้นักออกแบบแฟชั่นชาวไทยจำนวน 9 คนได้ทดลองสร้างผลงานเสื้อผ้าที่คนทั่วไปจะต้องตื่นเต้นกับศักยภาพของผ้าไทยที่เราไม่เคยคาดคิด

และดีไซเนอร์ของแบรนด์ไทยทั้งเก้าแบรนด์ได้แก่ Vinnpatararin, Kanapot Aunsorn, Rotsaniyom, DRYCLEANONLY BKK, P.mith, THATWASIN BOAT KHAJEENIKORN, Her La Femme, 31THANWA และ Q Design and Play ก็ยินดีจะร่วมระดมสมองและทดลองภายใต้การให้คำปรึกษาของ อารยา อินทรา

Other Articles