Sunday, June 23, 2024

DOVE REAL BEAUTY SKETCHES

     โดฟ ได้นำความงามของผู้หญิงในมุมมองของตนเองมาวาดเป็นภาพสเก็ตช์ โดยได้ศิลปินผู้ทำหน้าที่วาดภาพสเก็ตช์ให้กับตำรวจเป็นผู้ถ่ายทอดความงามบนกระดาษขาว เเละให้หญิงสาวแต่ละคนบอกรูปพรรณของตนเองผ่านม่านกั้นตรงกลางขณะวาด เเละให้คนแปลกหน้าซึ่งเคยพูดคุยกันไม่กี่นาทีเป็นคนบรรยายรูปลักษณ์ของบุคคลที่ตนเองเพิ่งพบเจอ โดฟได้อธิบายการทำวิจัยเกี่ยวกับความคิดที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มองเห็นตนเองนั้นว่า “ผู้หญิงมักขาดความมั่นใจในจุดที่ตัวเองคิดว่าเป็นปมด้อย มีแค่ 4% ที่คิดว่าตัวเองสวยหมดจด” โดฟจึงต้องการสื่อถึงผู้หญิงทุกคนว่าปมด้อยที่ตนเองอุปมาขึ้นมานั้น ไม่ใช่ปมด้อยสำหรับผู้อื่นเสมอไป

Other Articles