Monday, March 27, 2023

“Once Upon a Time” Chanel’s Short film with Keira Knightly

    ภาพยนตร์ตัวอย่างของผู้หญิงซึ่งเป็นไอคอนของสุภาพสตรีทั่วโลกอย่าง Coco Chanel เรื่องราวของบูติกเล็กๆแห่งแรกจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเธอในหนังสั้นเรื่อง Once Upon a Time ภาพยนตร์ขาวดำที่ได้สุดยอดนักแสดงอย่าง Keira Knightly และการกำกับของดีไซเนอร์มือทองของ Chanel, Karl Lagerfeld มาเป็นผู่ถ่ายทอดเรื่องราว โดยสามารถชมกันออนไลน์ได้ที่ www.chanel-news.com ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

Other Articles