Saturday, June 25, 2022

Exuberant Emotion

    รองเท้าส้นสูงและรองเท้าเสริมส้นสุดประณีตของเพโดร (Pedro) จะมาช่วยสร้างความตื่นเต้นให้คุณได้ในเดือนนี้ ด้วยโทนสีแจ่มจรัสของสีฟ้า สีแดงและสีเหลือง แล้วเพิ่มดีกรีความซาบซ่ากับสีนีออนก่อนจะบาลานซ์ด้วยสีกลางอย่างสีนู้ดและสีเบจ

Other Articles