Monday, February 6, 2023

John Galliano Confirms Fashion Comeback

     ข่าวล่ามาแรงจาก WWD ออกมารายงานว่า John Galliano จะกลับมาสู่วงการแฟชั่นอีกครั้งหลังจากถูกปลดจาก Christian Dior เมื่อปี 2011 โดยแบรนด์ที่เขาจะกลับนั้นก็คือ Oscar de la Renta แบรนด์สัญชาติอเมริกัน งานนี้ต้องมารุ้นกันแล้ว ห่างหายกันไปนานกลับมาคราวนี้ต้องเตรียมตัวดูกันให้ดี

Other Articles