Sunday, October 2, 2022

SHADES OF AFRICA

ดินแดนที่เต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลาย ทุ่งหญ้า สิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ ผ้าพิมพ์ลายงานฝีมือที่สะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าของชาวอัฟริกาที่เกิดเป็นแรงบันดาลใจในงานออกแบบในฤดูกาลนี้

ลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นของอัฟริกาที่ถูกตัดทอนให้ดูร่วมสมัยขึ้น

เทรนด์ยอดฮิตที่มักจะนำมาเล่าใหม่อยู่เสมอกับลวดลายของสิงสาราสัตว์ที่นำมาทำใหม่ทั้งพิมพ์ลายและปักในแบบต่างๆ

และแฟชั่นเครื่องแต่งกายของตัวละครในหนังเรื่อง Out of Africa ถึงเวลาจะผ่านไปนาน และรูปทรงของเสื้อ สีคาเมลและกางเกงเอวสูงก็สามารถนำกลับมาเล่าใหม่ได้อยู่เสมอ

Other Articles