Saturday, March 25, 2023

Max Mara Studio Launch

Max Mara Studio เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณโลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ศิลปินป๊อปอาร์ตมาร่วมวาดภาพประกอบรันเวย์ระหว่างการแสดงโชว์ของนางแบบด้วยโทนสีที่ต้อนรับฤดูร้อนในปีนี้

Other Articles