Thursday, September 29, 2022

‘ธรรมชาติประดิษฐ์’ นิทรรศการที่ว่าด้วยแรงบันดาลใจจากวรรณกรรม โดย นักรบ มูลมานัส และแมรี่ ภาคินี

วรรณกรรม ชีวิตของฉันลูกกระทิง เป็น 1 ใน 100 หนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ประพันธ์โดย นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นักธรรมชาติวิทยาคนสำคัญของประเทศไทย เขาได้ประพันธ์ด้วยการใช้วิธีที่ชื่อว่ามานุษยรูปนิยม  (Anthropomorphism) ทำให้ลูกกระทิงที่เป็นตัวเอกและสรรพสัตว์ในป่ามีความนึกคิดและสามารถใช้ภาษาแบบมนุษย์ เขาให้ลูกกระทิงนำพาผู้อ่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ ในป่าเมืองไทย วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวพลิกความเข้าใจเกี่ยวกับป่าดงพงไพรที่ลี้ลับเกินกว่าจะเข้าใจ โดยเปลี่ยนมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าใจได้ ผู้ประพันธ์ใช้วรรณกรรมที่เหมือนกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เพื่อเปิดให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการกระทำของมนุษย์ภายในระบบดังกล่าว ถือว่าหนังสือดังกล่าวก้าวหน้ามากแม้แต่ในเวลาของเรา

ในปัจจุบัน บทสนทนาระหว่างธรรมชาติกับสุนทรียศาสตร์ที่ไปไกลมากกว่าความสวยงามและซับไลม์ กระบวนการทางศิลปะได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งพ้นมนุษย์ ศิลปะช่วยให้คำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโลกที่ยากจะมีสิ่งใดไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ ในการนี้ Waiting You Curator Lab ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านภัณฑารักษ์ ได้เชิญศิลปินไทย ‘นักรบ มูลมานัส’ และ ‘แมรี่ ภาคินี’ มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลจากวรรณกรรมเล่มดังกล่าว ภายในพื้นที่จัดแสดงของวารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ทำงานของนายแพทย์บุญส่ง

นิทรรศการนี้ นักรบได้ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เดินทางย้อนกลับไปในวรรณกรรมสัตวาภิธานก่อนเวลาของนายแพทย์บุญส่ง นำเสนอผลงานจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของปัญญาชนสยามในการทำความเข้าใจ นกการเวก ในวรรณคดีซึ่งมีเสียงไพเราะที่สุด และตั้งคำถามถึงที่ทางของ ความลี้ลับ และความเชื่อในพงไพรผ่านการทำอนุกรมวิธาน หลังจากที่วิทยาศาสตร์เปลี่ยนมุมของที่เรามีกับธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน แมรี่ได้สร้างโลกจำลองจากห้องสมุดดิจิทัล เธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสร้างสรรค์เกมด้วยการออกแบบเชิงโอเพ่นเวิลด์ วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในเกมเพื่อให้ผู้เล่นสามารถท่องเที่ยวไปได้อย่างอิสระ ผลงานของเธอนอกจากแสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนซึ่งพื้นที่ธรรมชาติในโลกกายภาพแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความกระหายความรุนแรงของมนุษย์ที่ข้ามผ่านไปยังธรรมชาติประดิษฐ์ในโลกดิจิทัลอีกด้วย นิทรรศการนี้ทำการสำรวจหน้าที่ของศิลปะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตั้งคำถามว่ามีอะไรที่หายไปบ้างจากความเข้าใจสมัยใหม่ 

Artificial Nature (ธรรมชาติประดิษฐ์) จัดแสดงที่วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.warinlab.com (นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ The Tropics โครงการศิลปะระยะยาวของ Waiting You Curator Lab ที่มุ่งสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและสิ่งแวดล้อมในโซนเส้นศูนย์สูตร) 

Other Articles