Friday, July 1, 2022

เปิดมุมมองของขวัญชัย ลิไชยกุล ศิลปินผู้วาดภาพแบบ bird’s-eyeview ในนิทรรศการ anthroposphere

ขวัญชัย ลิไชยกุล เป็นศิลปินที่เปิดมุมมองใหม่ๆ ผ่านโลกของการวาดภาพแบบ bird’s-eyeview จิตรกรรมทิวทัศน์ของเขาทำให้เราสามารถเชื่อมโยงวิถีทางของทุนนิยมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนภาพวัฒนธรรมที่ปลี่ยนไป พื้นที่ของอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รูปแบบทางสังคมที่มนุษย์และโลกพึ่งพิงกันอยู่เป็นโครงสร้าง รายละเอียดสำคัญๆ ที่อยู่ในแต่ละภาพมักสะท้อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตและเมือง เกิดเป็นความเคลื่อนไหวภายในจิตรกรรมที่ทำให้เราได้เฝ้ามองเหตุการณ์ที่น่าสนใจผ่านการจัดวางสังคมขึ้นใหม่ในผลงาน

จากความประทับใจ กอปรกับได้รับอิทธิพลจากงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถต่างๆ ที่มีกลไกในการเล่าเรื่องเฉพาะตัว ได้นำมาสู่แรงบันดาลใจให้ขวัญชัยพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องราวแบบภาพมุมสูง โดยใช้การวาดเส้นขาวและดำซึ่งเป็นเทคนิคเรียบง่าย หากเต็มไปด้วยรายละเอียดที่มีความสลับซับซ้อน แฝงไปด้วยการเสียดสีประชดประชันสังคมด้วยอารมณ์ขันที่เขาจงใจสอดแทรกไว้ในชิ้นงาน

ผลงานของเขามีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมร่วมสมัย การเมืองสังคมและศาสนา รวมไปถึงการตั้งคำถามและการหาความหมายของชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผ่านมุมมองและความคิดเห็นส่วนตัว ศิลปินใช้เพียงภาษาของเส้นเพื่อเล่าเรื่องราวของพื้นที่ ผู้คน ฉากทิวทัศน์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน อนุสาวรีย์สำคัญๆ ชุมชนที่กระจัดกระจายอยู่ในเมือง การกำหนดอาณาเขตทางพื้นที่และเวลาด้วยเส้นสินเทา โดยเฉพาะการช่วงชิงพื้นที่ ข่าวสาร ความเป็นไปทางสังคม วัฒนธรรม ตั้งแต่เรื่องราวของชาวบ้านไปจนถึงการดำรงอยู่ของชนชั้นนำในสังคม ความหนาแน่นของทิวทัศน์เบื้องหน้าซ่อนไว้ด้วยความเปราะบางของโครงสร้างที่ชวนให้ผู้ชมได้พิจารณาถึงการดำรงอยู่ในรูปแบบชุมชนที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย

นิทรรศการ anthroposphere โดย ขวัญชัย ลิไชยกุล จึงว่าด้วยการนำเสนอโลกความจริงที่ไร้ปาฏิหาริย์หรือเรื่องราวเหนือจริงใดๆ และเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของศิลปะที่ได้พัฒนาจากการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังให้เกิดสำนวนใหม่ๆ แม้จะแตกต่างกันด้านเวลาและพื้นที่ แต่ทุกสิ่งล้วนชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สุดท้ายผู้ชมเองจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อประสบการณ์ผ่านจิตรกรรมเหล่านี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ประวัติศาสตร์และมนุษย์ในฐานะประชากรของโลกได้บรรจบกัน

นิทรรศการ anthroposphere จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหอศิลป์ ชั้น 1 เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) เปิดบริการทุกวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

Other Articles