Monday, June 27, 2022

‘TO THE MOON’ งานประมูลผลงานศิลปะ เพื่อนักสะสมและคนรักศิลปะตัวจริง!

นาทีนี้คงไม่มีงานไหนจะสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่า ‘TO THE MOON’ งานประมูลศิลปะที่รวมผลงานของบรรดาศิลปินมากมายหลายหลากเจเนอเรชั่น ซึ่งจัดโดย Bangkok Art Auction Center

ผลงานทั้งหมดล้วนเป็นงานชิ้นเอกของเหล่าศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางผ่านกาลเวลา ศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรง และศิลปิน NFT ที่เป็นจังหวะก้าวของวงการศิลปะ ‘TO THE MOON’ จึงเป็นที่รวมของคนรุ่นใหม่ผู้รักศิลปะ มีรสนิยมในการใช้ชีวิต เพราะศิลปะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิถีชีวิตคุณภาพของคนในยุคนี้

โดยการจัดแสดงงานมีผลงานของศิลปินมากมาย อาทิ จิตต์สิงห์ สมบุญ,​ วสันต์ สิทธิเขตต์, อวบ สาณะเสน, อิทธิพล ตั้งโฉลก, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ​, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, จาง แซ่ตั้ง, ประสงค์ ลือเมือง, เสมา, มิตร ใจอินทร์, ก้องกานต์, กฤษฎา ภควัตสุนทร, เนียม มะวรคนอง, SUNTUR, Futura 2000, Basquiat, Keith Haring, LINE CENSOR 

งานประมูลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของ Bangkok Art Auction Center หลังจากที่งานประมูลในครั้งที่ผ่านมาสร้างปรากฏการณ์ยอดประมูลทะลุไปมากกว่า 50 ล้านบาท ผู้ที่สนใจสามารถประมูลผลงานทั้งสองรูปแบบได้ภายในงานเดียว

สามารถเข้าชมผลงานศิลปะก่อนการเปิดประมูลได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องจัดแสดงงาน RCB Galleria 2 และ 4 ชั้นสอง River City Bangkok และสามารถร่วมงานประมูลได้ที่ RCB Auctions ห้อง 459 – 460 ชั้น 4 River City Bangkok ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูล ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. และเริ่มประมูลผลงาน เวลา 14.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokartauctioncenter.com Facebook: https://www.facebook.com/bangkokartauctioncenter Instagram: bangkokartauctioncenter Tel. 0-2233-7939 หรือ 065-097-9909

Other Articles