Saturday, February 24, 2024

HEURE H เรือนเวลาทรงเหลี่ยมใหม่จาก Hermès

Heure H (เออร์ อาช) คือสัญลักษณ์จากแนวคิดแห่งจินตนาการของนักออกแบบ Philippe Mouquet (ฟิลิปป์ มูเกต์) เมื่อปีค.ศ. 1996 โดยจับเวลาไว้ภายในกรอบตัเรือนรูปทรงตัวอักษร H ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็น Hermès

ล่าสุด ได้รับการตีความใหม่โดยเป็นครั้งแรกที่เรือนเวลา Heure H มาพร้อมหน้าปัดหินสี ทั้งหินออบซิเดียน (Obsidian) มาลาไคต์ (Malachite) และหินอาเวนเจอรีน (Aventurine) เฉดสีอันลึกซึ้งของหินธรรมชาติ สะท้อนความสดใสจากการตกกระทบของแสงและความลึกของสีที่น่าอัศจรรย์

ผลงานสร้างสรรค์ในตัวเรือนสตีลขนาดกลาง ประดับด้วยเพชรน้ำงาม 120 เม็ด โดดเด่นด้วยหน้าปัดหินออบซิเดียนเหลือบสีเงิน หินที่มีความแกร่งและมีค่าที่ได้จากหินภูเขาไฟ ประดับด้วยเพชร 64 เม็ด รุ่นที่สองเป็นรุ่นตัวเรือนทองโรสโกลด์ขนาดเล็ก ประดับด้วยเพชรน้ำงาม 124 เม็ดบนขอบตัวเรือน โอบล้อมหน้าปัดที่ทำด้วยหินมาลาไคต์ หินสีเขียวเข้มที่ละเอียดอ่อน ประดับด้วยเพชร 56 เม็ด และสุดท้ายคือผลงานรุ่นที่สาม ในตัวเรือนสตีลขนาดเล็ก ประดับเพชร 124 เม็ดบนขอบตัวเรือน จับคู่กับหน้าปัดหินอะเวนจูรีน ซึ่งเป็นหินที่มีความแข็งเกิดจากส่วนผสมของหินควอตซ์ต่างๆ และประดับด้วยเพชร 56 เม็ด

Other Articles