Thursday, March 30, 2023

#BEAUTYASALEGACY มุมมองความงามอันยั่งยืนของ Dior Beauty

เรื่องราวของการรังสรรความงามอันเลื่องชื่อ ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและพัฒนาการทางเทคโนโลยี

ก้าวตามครรลองของธรรมชาติ ย่อมไม่มีวันเดินผิดทาง” คงไม่ใช่คำพูดเกินจริงที่ออกมาจากปากของคนที่หลงรักเหล่าบุปผชาติอย่างสุดหัวใจอย่าง ‘Christian Dior ’ ความรักต่อธรรมชาติและหมู่มวลดอกไม้ ที่ถูกบ่มเพาะมาจากแม่ของเขาตังแต่สมัยเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จึงมีให้เห็นในทุกๆ แง่มุมของแบรนด์ รวมไปถึงด้านความงาม และนั่นทำให้ความตระหนักรู้ในความเป็นมิตรต่อธรรมชาติวนเวียนอยู่ใน Parfums Christian Dior อาณาจักรความงามของดิออร์มาตั้งแต่ปี 1947 ก่อนหน้าที่กระแสรักษ์โลกจะเป็นที่แพร่หลายในวงการความงามอย่างในปัจจุบัน

น้ำหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ประทินผิวนั้นเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของดิออร์ ทั้งสามสิ่งนี้ต่างก็มีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติอย่างยิ่ง ความคิดในการสร้างสมดุลระหว่างความงามและธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่แบรนด์คำนึงถึงเสมอ และใส่ลงไปในทุกๆ รายละเอียด อย่างเช่น ‘ระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู’ (Regenerative Farming) ระบบการเพาะปลูกที่ใช้ใน Dior Gardens ทั้งที่เมืงองกราซซ์เองและทั่วโลก ซึ่งเอื้อประโยชน์มากมายให้กับธรรมชาติ

คุณภาพของดินที่ไม่ถูกทิ้งให้เสียเปล่าหลังจากการเก็บเกี่ยวเหมือนที่เคยเป็นจากระบบเกษตรแบบเก่า จะไม่มีการปล่อยหน้าดินให้ทิ้งร้าง และไม่มีการถอนรากถอนโคนพืชต่างๆหรือการใช้สารเคมีใดใด ต่อยอดสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ หล่อเลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตจากพืช ส่งต่อสู่สิ่งมีชิวต ไม่ว่าจะเป็นแมลง แบคทีเรีย หนอน หรือไส้เดือน ทำให้มีจำนวนผลผลิตทรงคุณภาพที่มากขึ้นไปโดยปริยาย และส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษรตกรในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

เรื่องของสูตรผสมของดิออร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี 1995 มาจนถึงในปัจจุบัน สูตรผสมของผลิตภัณฑ์ความงามของดิออร์นั้นถูกคัดเลือกตั้งแต่ระดับโมเลกุลโดยผู้เชี่ยวชาญหลากเเขนง อย่างเช่น เภสัชกร, นักพิษวิทยา หรือนักวิยาศาสตร์การแพทย์ จากส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และได้มาตรฐาน โดยล่าสุดแบรนด์ได้พัฒนาสูตร Dior Lip Glow ให้มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 97% ซึ่งถือว่าได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเต็มที่ และได้มอบความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน

และตลอดเวลาที่ผ่านมา ดิออร์ยังนำแนวคิด ‘3Rs’ (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ในการทำงาน เห็นได้ชัดจากการทำแพ็กเกจจิ้งแบบรีฟิลได้เป็นแบรนด์แรกๆ เริ่มตั้งแต่สกินแคร์ในปี 2006 มาจนถึงลิปสติกรุ่น Rouge Dior ในปีนี้ รวมไปถึงอุปกรณ์การห่อของขวัญใน ‘Couture Gift Box’ ที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล 100% ซึ่งเปรียบเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่จะทำงานสอดคล้องกับธรรมชาติ ที่มงซิเออร์ดิออร์ตั้งใจที่จะรับผิดชอบ เพื่อความงามของผู้หญิงและความสวยงามของธรรมชาติที่เคียงคู่กันมาเสมอ

Photos courtesy of Dior

Other Articles