Tuesday, July 14, 2020

Horoscope

FASHION HOROSCOPE : 16 SEPTEMBER 2017

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ มีการเดินทาง มีการติดต่อสื่อสารซึ่งจะส่งเสริมคุณได้ดี การทำอะไรในวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยต้องจัดการมากสักหน่อย คุณต้องดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ แต่ในที่สุดแล้วก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ การเงิน คุณมีอิสระในการใช้จ่ายเงินไปตามความต้องการของตัวเอง คุณสามารถวางแผนในการใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ การงาน งานจะต้องคิด ต้องตัดสินใจเรื่องราวบางอย่าง นอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนจะส่งเสริมคุณได้ดีในวันนี้ ความรัก คนรักของคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเก่า ๆ ดังนั้นเหมาะที่จะรำลึกความหลัง ความทรงจำดี ๆ ร่วมกันกับคนรัก หรือชวนกันไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็ได้ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีน้ำเงิน บุคคลที่เกิดวันจันทร์ คุณมีโอกาสที่จะจัดการอะไร ๆ...

FASHION HOROSCOPE : 15 SEPTEMBER 2017

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ คุณมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมาก มีแนวทางเป็นของตัวเอง ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ แม้ว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณจะไม่ค่อยเห็นด้วย หรือไม่สนับสนุนคุณเทาไหร่ แต่คุณก็ไม่อยากยอมแพ้ ยังคงพยายามทำในสิ่งที่คุณคิดต่อไป การเงิน ต้องใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุน ใช้จ่ายเงินไปเป็นก้อนใหญ่ อาจจะเป็นการซื้อเทคโนโลยี หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีราคาสูงแต่คุณมองเห็นความคุ้มค่าของมันในระยะยาว การงาน งานจะเกี่ยวข้องกับสังคม กับการพบปะสังสรรค์ค่อนข้างมาก อาจเป็นการทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก นอกจากนี้คุณยังได้รับการส่งเสริมจากลูกน้องบริวารเป็นอย่างดีด้วย ความรัก คนรักของคุณมองเห็นโอกาสที่ดีในบางเรื่อง คุณก็ควรส่งเสริมเขา นอกจากนี้หากคุณยังไม่มีคนรักคุณอาจมองเห็นสัญญาณดี...

FASHION HOROSCOPE : 14 SEPTEMBER 2017

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ คุณอยากอ่านหนังสือ อยากค้นหาความรู้ อยากพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้อะไรในวันนี้ก็จะส่งเสริมคุณ คุณจะศึกษาได้ดี ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ของคุณ การเงิน ใช้จ่ายเงินได้อย่างที่ต้องการ ไม่มีปัญหาที่สร้างความอึดอัด สร้างความกังวล ให้กับคุณ และมักมีการใช้เงินไปเพื่อความสุข เพื่อสิ่งที่ตัวเองชอบ อาจไม่ต้องเป็นประโยชน์หรือจำเป็นอะไรมาก แต่คุณก็พอใจ การงาน เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเก่าๆ กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอดีต อาจนำงานที่เคยทำมาต่อยอด มาสร้างความสำเร็จในการทำงานได้ ความรัก...

FASHION HOROSCOPE : 13 SEPTEMBER 2017

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ คุณมีความสามารถในการจัดการ กล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะทำในสิ่งที่ยังไม่แน่ใจ คุณรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และในวันนี้จะได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่เพศหญิงอีกด้วย การเงิน คุณมีวิธีการคิด มีวิธีการตัดสินใจในแบบของตัวเอง ต้องอาศัยความเชื่อมั่น ต้องอาศัยความมั่นใจในตัวเองสักหน่อย แล้วอะไร ๆ ก็จะออกมาดีเอง หากคุณมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและยังไม่เปลี่ยนใจไปซะก่อน การงาน คุณสนุกกับการทำงาน กระตือรือร้น ฟันฝ่าอุปสรรคและเรื่องยาก ๆ ไปได้อย่างง่ายดาย ความรัก มีความสุขมีความพอใจกับความรัก คุณรู้สึกมีอิสระ เป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจ...

FASHION HOROSCOPE : 12 SEPTEMBER 2017

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ คุณให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงค่อนข้างมาก อะไรที่ทำแล้วไม่มั่นคง ดูไม่หนักแน่น ไม่มีอนาคต คุณก็จะไม่ไปใส่ใจกับมัน และนั่นก็ทำให้คุณตัดสินใจใช้จ่ายอะไรยากขึ้นกว่าเดิมด้วย การเงิน ต้องระวังความขัดแย้งที่เกิดจากเรื่องผลประโยชน์ แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่คุณก็ต้องระวังให้มาก การงาน งานจะประสบความสำเร็จและสร้างความมั่นคงให้กับคุณ หากคุณไม่ลำบากจนเกินไปควรทำงานที่เกี่ยวกับการกุศล การทำบุญ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมงานและส่งเสริมคุณได้ และยิ่งเกี่ยวข้องกับคุณแม่ของคุณจะยิ่งดีเข้าไปอีก ความรัก คนรักของคุณเป็นคนมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณควรจะส่งเสริมเขาในเรื่องเหล่านี้ด้วย สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีชมพู บุคคลที่เกิดวันจันทร์ ความสำเร็จ จุดมุ่งหมายของคุณอาจไม่ได้เป็นจริงในวันนี้ นั่นไม่ได้หมายถึงว่าคุณหมดหวัง...

FASHION HOROSCOPE : 11 SEPTEMBER 2017

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ คุณมีจินตนาการ มีความละเอียดอ่อนในทุก ๆ เรื่อง ใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องผ่านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจึงจะตัดสินใจลงไป คนอื่น ๆ อาจจะมองว่าคุณล่าช้าไปบ้าง แต่คุณก็สบายใจที่ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ การเงิน สถานการณ์ทางการเงินยังมีความไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ จะมีการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นการโอนเงินเข้าออกจากบัญชีโน้นไปบัญชีนี้ ซึ่งเป็นการทำให้เกิดความสมดุล เกิดความลงตัวมากยิ่งขึ้น การงาน งานของคุณมีความก้าวหน้า งานจะได้รับการยอมรับจากความสามารถ จากสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคุณเอง หากคุณนำเอาความสามารถนั้นมาใช้ก็จะประสบความสำเร็จได้ ความรัก มีปัญหาความรักแบบเก่า ๆ...