Tuesday, April 23, 2024

นิทรรศการเดี่ยวน่าชม ‘วิฬาร์ วิลิศมาหรา’ โดย วิภู ศรีวิลาศ

วิฬาร์ วิลิศมาหรา: Eleganza Extravaganza Cats นิทรรศการที่ยกย่องการมีอยู่ของอัตลักษณ์เควียร์ และพินิจพิเคราะห์ถึงการมีอยู่ขององค์ประกอบเควียร์ในวรรณกรรมไทยโบราณ ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ของผู้แต่ง ในช่วงเวลาที่แนวคิดเรื่องความเป็นเพศไร้กรอบ (Queerness) ยังไม่ถูกคำนึงถึง ผู้เขียนอาจสร้างองค์ประกอบที่อนุมานได้ว่าเป็นเควียร์ในบริบทปัจจุบันอย่างไม่รู้ตัว เกิดเป็นความเร้าใจ ความลึกลับ และความมีชีวิตชีวาในแวดล้อมอนุรักษ์นิยม

นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 ที่ SAC Gallery (เอส เอ ซี แกลเลอรี) วิภู ศรีวิลาศ ยังคงสำรวจนิทานพื้นบ้านไทยและวรรณคดีไทยผ่านสายตาของเควียร์ (Queer) โดยซึมซับแรงบันดาลใจจากบทละครนอกเรื่อง ‘ไชยเชษฐ์’ ซึ่งแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2 ศิลปินได้หยิบยกตัวละคร ‘นางวิฬาร์’ แมวข้ารับใช้ที่ช่วยตัวเอกตลอดเรื่อง เข้ามามีบทบาทในงานศิลปะของเขา แม้ว่านางวิฬาร์มักถูกพรรณนาว่าช่างโอ้อวดและเต็มไปด้วยจริตจะก้าน เรื่องไชยเชษฐ์ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ละครนอกแสดงโดยผู้ชาย ด้วยเหตุนี้ตัวละคร ‘นางวิฬาร์’ จึงถูกถ่ายทอดผ่านฝีมือของนักแสดงชายเท่านั้นในยุคสมัยหนึ่ง เมื่อนึกย้อนกลับไปวิภูจึงได้ตระหนักว่า ครั้งแรกที่เขาได้ชมละครนอกเรื่องนี้ในฐานะเด็กชาย นั่นคือความทรงจำแรกของเขาเกี่ยวกับ DRAG (Dressed as a girl)

วิภูรังสรรค์ผลงานชุดที่นำเสนอวิธีการมองงานศิลปะของเขาใหม่ ด้วยการเพิ่มความวิลิศมาหราให้เหล่าประติมากรรม ซึ่งเรียกร้องความสนใจด้วยการปรากฏตัวของฝูงแมวกลางห้องนิทรรศการ ใจกลางของนิทรรศการนี้ประกอบด้วยฝูงแมวเซรามิกซึ่งมีสีทองประดับประดาทั่วตัว สะท้อนประกายแสงระยิบระยับราวกับอัญมณี ตัดกับสีดำและสีขาวของ
ลำตัว สายตาของแมวบนแท่นจัดแสดงนั้นจ้องกลับไปยังผู้ชมราวกับว่ากำลังเชื้อเชิญให้ทอดมองลำตัวและเครื่องประดับอันวิจิตรอย่างใกล้ชิด

อีกด้านหนึ่งของห้องนิทรรศการ นับเป็นครั้งแรกที่วิภูเลือกจัดแสดงผลงานเสียงแบบ Immersive โดยร่วมงานกับศิรษา บุญมา นักออกแบบเสียง ศิลปะการจัดวางเสียงของเธอนั้นยิ่งเติมมิติใหม่ให้ผู้ชมได้ดำดิ่ง เกิดความรู้สึกประสบการณ์ร่วมกับงานศิลปะของศิลปิน เพื่อที่จะสื่อสารเรื่อง ‘การค้นพบตัวเอง’ วิภูใช้ ‘เสียง’ นำพาคุณเดินทางสำรวจการเดินทางนั้นของเขา ผ่านมิติอันหลากหลาย ซึ่งก็สะท้อนความสลับซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์เควียร์

ด้วยงานศิลปะลายเซ็นของ วิภู ศรีวิลาศ ประติมากรรมของเขาจึงให้ทั้งความสนุกสนานและการเข้าถึงมุมมองความคิด ขณะเดียวกันก็เปิดบทสนทนาใหม่ๆ ผ่านงานศิลปะเหล่านั้น เพื่อการสื่อสารที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นต่อสังคมและผู้คนรอบๆ ตัวเรา

วิฬาร์ วิลิศมาหรา: Eleganza Extravaganza Cats จัดแสดงวันนี้ 16 มีนาคม 2567 ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี ชั้น 1 อาคารหอศิลป์ (ตึกใหญ่)

Other Articles