Wednesday, December 6, 2023

In all my remembrance นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย คณากร คชาชีวะ

‘In all my remembrance’ ถึงภาพที่ย้อนหลังกลับไปชั่วคราว และจางหายไปอย่างรวดเร็ว ความทรงจำ สิ่งที่ถูก สิ่งที่ผิด ความรัก ความเคารพ ภาพพอร์เทรตที่มาปะติดปะต่อกันอย่างขาดๆ เกินๆ ใบหน้า มือ หู ส่วนของร่างกายที่ถูกตีความในโครงสร้างที่สับสน มีทิศทางโฟกัสไปในหลายตำแหน่งของภาพ การเฝ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ดูจะขาดตกบกพร่อง ริบบิ้นโยงใยผูกมัดรูปทรงเอาไว้ด้วยกัน ดวงดาว นกนางแอ่น บอลจุดทรงกลม กระดิ่ง ต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ เหล็กดัด วัตถุอื่นๆ มันส่งเสียงวนไปมาจากสายมู และความเชื่อ พื้นที่ถูกแบ่งขอบเขตโพสสิทีฟสเปซ เนกาทีฟ สเปซ พื้นที่ที่กลับบนลงล่าง รูปทิวทัศน์ เช้า เย็น กลางคืน สร้างความสับสน ช่วงของเวลา เส้นขอบฟ้าที่สงบนิ่ง กำหนดให้เป็นปลายทางของสายตาจากรูปทรงที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ให้เป็นการเดินทางของอนาคตที่ก่อตัวเป็นรูปร่างของอดีตผูกเรื่องราวต่างๆ เอาไว้เป็นคลังภาพ

เกี่ยวกับศิลปิน

คณากร คชาชีวะ (1969)  ศิลปินร่วมสมัยที่เน้นรูปร่าง รูปทรง สีสันสดใส อย่างชัดเจน ในนิทรรศการชุด ‘In all my remembrance’ ของคณากร คือการพยายามสร้างร่องรอยของความทรงจำอันหลากหลาย จากเหตุการณ์ต่างๆ ในการดำเนินชีวิตจากโลกของความเป็นจริงให้ประจักษ์ชัดขึ้นมาด้วย ‘มโนภาพ’ หลากหลายแบบที่มีต่อภาษาของจิตรกรรม

จัดแสดงที่ Mini Xspace Gallery กรุงเทพฯ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

Other Articles