Tuesday, June 18, 2024

Rolex เปิดตัวสารคดี Perpetual Planet: วีรชนแห่งมหาสมุทร

Rolex เปิดตัวสารคดี Perpetual Planet: วีรชนแห่งมหาสมุทร ซึ่งสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.rolex.org ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของนักสมุทรศาสตร์ระดับตำนาน และ Rolex Testimonee อย่าง Sylvia Earle ตลอดจนทีมสำรวจนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่จะมาร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวการทำงานทั่วทุกมุมโลก เพื่อปกป้องระบบนิเวศอันเปราะบางของบรรดามหาสมุทร

Rolex รับหน้าที่จัดทำสารคดีนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Perpetual Planet เพื่อช่วยสนับสนุนการหาหนทางแก้ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก โครงการนี้เป็นการสืบสานตำนานของ Rolex ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการสำรวจเพื่อการค้นพบมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม นักสำรวจในปัจจุบันต่างมีความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสมดุลของโลกใบนี้ ดังนั้น Rolex จึงให้การสนับสนุนนักสำรวจผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ผ่านทางการเป็นพันธมิตรร่วมและโครงการต่าง ๆ

สิ่งนี้อยู่ในจิตวิญญาณ Sylvia Earle ผู้ริเริ่มโครงการ Mission  Blue ซึ่งเป็นพันธมิตรกับโครงการ Perpetual Planet และเป็นผู้ให้คำบรรยายสารคดีเรื่องนี้  โดยสารคดีนี้ได้กล่าวถึงการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหกท่าน โดยห้าท่านในทีมนี้เป็นผู้ได้รับรางวัล Rolex Award อันทรงเกียรติ อาทิ Angélique Pouponneau ผู้ต่อสู้เพื่อโครงการ Mission Blue ในประเทศเซเชลส์ และ Ghislain Bardout ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการสำรวจโครงการ Under The Pole

สารคดีความยาวหนึ่งชั่วโมงจะพาผู้ชมไปดำดิ่งสู่โลกใต้น้ำตระการตา ร่วมค้นพบปัญหาความท้าทายมากมายที่มหาสมุทรต่าง ๆ กำลังประสบในปัจจุบัน พร้อมรับชมแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้ หนึ่งในสามของมหาสมุทรทั่วโลกกำลังถูกทำลายลงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 

สำหรับ Sylvia Earle แล้ว เรายังคงมีความหวัง “พวกเราทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยการเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนอื่น ๆ หากเรามีความหลงใหล ความใคร่รู้และความหวัง ไม่ว่าใครก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ เราสามารถสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืน (Perpetual Planet) เพื่อส่งต่อไปยังชนรุ่นหลังได้”

Other Articles