Tuesday, July 14, 2020

FASHION HOROSCOPE : 17 SEPTEMBER 2017

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

ไม่ค่อยมีความก้าวหน้า คืบหน้าในเรื่องใด ๆ เท่าที่ควร ตัวคุณเองก็ไม่อยากจะจัดการอะไร ไม่ค่อยมีแรง หรือมีกำลังใจ หรือแม้ว่าคุณจะตั้งใจอย่างมากแล้ว แต่ก็จะมีเหตุที่ทำให้ภารกิจของคุณไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ดี การเงิน การเงินมีความมั่นคง คุณจัดการกับการเงินได้เป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ คุณจะได้รับการส่งเสริมจากครอบครัว รวมทั้งจากองค์กร ที่ทำงานของคุณด้วย การงาน กระตือรือร้นกับการทำงาน จริงจัง ตั้งใจทำงานด้วยความสนุกสนาน พร้อมแก้ไขปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม ความรัก คนรักเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่ง เขาสามารถอ่านเกม เข้าใจอะไร ๆ ได้ง่าย ๆ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเทา

บุคคลที่เกิดวันจันทร์

คุณมีอิสระในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ ในวันนี้คุณจะสามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้โดยสบายใจ ไม่ต้องอยู่ในกรอบ อยู่ในกฎใด ๆ สักเท่าไหร่ การเงิน การเงินต้องระมัดระวังปัญหา มีเรื่องที่คุณจะต้องใช้จ่ายมากเป็นพิเศษ การงาน งานมีความก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่คุณตั้งใจให้มันเป็น สิ่งที่คุณได้เริ่มสร้างและทำเอาไว้เริ่มส่งผลให้เห็นมากขึ้นในวันนี้ ความรัก ต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณกับคนรัก มีความไม่เข้าอกเข้าใจกันในบางเรื่องที่ต้องรีบทำความเข้าใจกัน ไม่เช่นนั้นก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่สร้างความหงุดหงิด ทำลายบรรยากาศดี ๆ ต่อกันได้ง่าย ๆ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเขียว

บุคคลที่เกิดวันอังคาร

คุณวางแผนเพื่อเป้าหมาย เพื่อสิ่งที่คุณมั่นใจแล้วว่าเป็นความต้องการ เป็นความก้าวหน้า เป็นความสำเร็จที่สำคัญกับคุณคุณจัดการกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี อาจจะเหนื่อยแต่คุณก็พร้อมที่จะมุ่งมั่นไปอย่างเต็มที่ การเงิน การเงินในวันนี้จะมีความลงตัว อาจมีการร่วมหุ้น หรือลงทุนกับหุ้นส่วน หรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็จะส่งเสริมการเงินได้ดีด้วยเช่นกัน การงาน งานของคุณต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ใช้ความใส่ใจ และการอดทนในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ค่อนข้างจะมากทีเดียว ความรัก คนรักของคุณวางแผนเพื่อความสำเร็จ เพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

บุคคลที่เกิดวันพุธ

คุณต้องการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง ซึ่งในวันนี้จะมีโอกาสที่ดีเข้ามา ไม่ควรเสียเวลาไปกับเรื่องอื่น ๆ ต้องให้ความสำคัญกับโอกาสให้มาก ๆ เพราะจะไม่ได้มีเข้ามาบ่อย ๆ การเงิน การเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องที่คุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ อาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่ไม่เต็มใจนัก หรือต้องเสียผลประโยชน์ในบางเรื่องไป คุณควรนำเงินไปทำบุญเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต จะช่วยลดอิทธิพลที่ไม่ดีลงไปได้ การงาน งานมีความมั่นคง จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มาก นอกจากนี้การเริ่มต้นงานใหม่ ๆ ก็จะไปได้ดีด้วย ความรัก คนรักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหา เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

ประสบความสำเร็จตามที่คุณเชื่อมั่น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากความพยายาม จากสิ่งที่คุณได้สร้าง ได้ทำด้วยตัวของคุณเอง การเงิน การเงินจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเพื่อน ๆ จากลูกน้องบริวาร หรือในทางตรงกันข้ามคุณอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับการดูแล เลี้ยงดู บุตรหลาน ลูกน้องบริวาร หรือสัตว์เลี้ยงของคุณ การงาน คุณอยากเปลี่ยนแปลงงานไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่ก็ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจจนเกินไป เพราะอาจจะมีปัญหา อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ ความรัก คนรักของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ เขาจะใช้จินตนาการ ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความแตกต่างได้ดี สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีฟ้า

บุคคลที่เกิดวันศุกร์

คุณมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น หากมีเรื่องที่สามารถทำบุญ หรือช่วยเหลือส่งเสริมใครได้คุณก็พร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่ ไม่มีเกี่ยงอะไรอีกแล้ว การเงิน การเงินในเดือนนี้จะมีเหตุที่จะต้องจัดการ ต้องสะสางให้เข้าที่เข้าทาง และหากมีปัญหา มีความขัดข้องในเรื่องเงินคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพศหญิงได้ การงาน งานมีความมั่นคง คุณมีอิสระที่จะจัดการกับงานได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่มีข้อจำกัดอะไรเข้ามาทำให้คุณต้องเป็นกังวล ความรัก คนรักของคุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเอง จัดการเก่ง เขาสนุกที่ได้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกต้อง เข้าที่เข้าทางด้วยตัวของเขาเอง สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเขียวเข้ม

บุคคลที่เกิดวันเสาร์

คุณให้ความสนใจ ให้ความใส่ใจกับการศึกษา การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ความสามารถในการเรียนรู้ในวันนี้ถือว่าดีมากทีเดียว เมื่อคุณศึกษาเรียนรู้อะไรจะเกิดความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ได้ การเงิน การเงินได้รับจากความกระตือรือร้น ความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในงานที่คุณทำ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเอง การงาน งานได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องบริวาร จากคนที่อยู่เบื้องหลังคุณ คนทีมีสถานภาพต่ำกว่าคุณ เช่น ลูกน้อง ลูกศิษย์ หรือลูก ๆ หลาน ๆ ของคุณ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้จะเป็นทีมงานที่ดี ที่จะสนับสนุนคุณได้ ความรัก ความรักมีความสุข มีความพอใจกับสิ่งที่เขามีอยู่ อย่างไรก็ตามในวันนี้ไม่ควรคาดหวังในเรื่องความรักมากเกินไป เพราะอาจจะต้องผิดหวัง ไม่สบายใจกันไปได้ สิ่งที่คาดหวังมักจะพลิกผัน สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีส้ม

Other Articles

พัก 1 คืน + ฟรี! 1 คืน แพ็กเกจล่าสุดจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

‘One For Two’ จ่ายแค่คืนเดียวแต่ได้นอนตีพุงตั้ง 2 คืน อย่าคิดเยอะ ไปกันเถอะ...นะ Shangri-La Hotel, Chiang Mai ต้องบอกว่านี่คือที่สุดแห่งความพิเศษจริงๆ จากโรงแรมแชงกรี-ลา...

อยากมีสไตล์ต้องนาฬิกาแฟชั่น Gucci ลายผึ้งใหม่ล่าสุด

หนึ่งในคอลเลกชั่นนาฬิกายอดฮิตของกุชชี่ (Gucci) ก็คือคอลเลกชั่น G-Timeless นาฬิกาตัวเรือนกลมคลาสสิกไร้กาลเวลา แต่เพิ่มเติมลวดลายและองค์ประกอบดีไซน์ใหม่ๆ เข้าไปเพื่อความไม่น่าเบื่อ อย่างเช่นผลงานล่าสุด G-Timeless Slim ซึ่งออกแบบโดยอเลสซานโดร มิเคเล (Alessandro Michele) ตกแต่งหน้าปัดด้วยลายผึ้งบนเข็มวินาทีดูมีสไตล์ไม่มากไม่น้อยเกินไป นอกจากนี้ ตัวเรือและสายสเตนแลนสตีลแบบ 9 ข้อต่อยังมี...

8 โมเมนท์ละลายหัวใจในซีรีส์ It’s Okay to Not Be Okay

เดินทางมาถึงตอนที่ 8 ซึ่งนับเป็นครึ่งทางของซีรีส์It’s Okay to Not Be Okay จากทั้งหมด 16 ตอนกันแล้ว ซึ่งใครที่หลงรัก 'มุนคังแท', โกมุนยอง, นัมจูรี หรือ พี่ซังแท คงต่างลุ้นรอครึ่งท้ายกันสุดๆว่าเรื่องราวจะพลิกผันไปในทิศทางใด เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มดู เราแอบเก็บ 8...