FASHION HOROSCOPE : 22 JULY 2017

In Culture, Horoscope by L'Officiel Mode

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

คุณให้ความสำคัญกับอนาคตของตัวเองค่อนข้างมาก อยากเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้า แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ควรรีบตัดสินใจ เพราะคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ การเงิน การเงินของคุณเข้าที่เข้าทาง เป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณจัดการกับการเงินได้ดี และในวันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อีกด้วย การงาน งานมั่นคง คุณทำงานได้ดี และการทำงานในวันนี้จะมีส่วนสำคัญที่สนับสนุนอนาคตของคุณเองด้วย ความรัก คนรักของคุณมีเสน่ห์ ความรักราบรื่น เข้าอกเข้าใจกันดี และแม้ว่าจะปัญหาบ้าง แต่คุณทั้งคุณก็สามารถจัดการจนผ่านพ้นไปได้แบบสบาย ๆ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

บุคคลที่เกิดวันจันทร์

คุณมีความเป็นตัวของตัวเอง จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี คุณเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และพร้อมทำในสิ่งที่ดี ในวันนี้ครอบครัวและองค์กรของคุณก็พร้อมให้การยอมรับ ให้การสนับสนุนคุณในทิศทางที่ดีด้วย การเงิน การเงินมีความลงตัว คุณจัดการกับการเงินได้ดีอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรคุณก็จะค่อย ๆ ตัดสินใจ ด้วยความระมัดระวัง คุณจะละเอียดอ่อนกับการเงินมากเป็นพิเศษ การงาน งานในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสูญเสีย การย้ายงาน การลา ความรัก คนรักของคุณมีความกระตือรือร้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง เขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน กับสิ่งที่ต้องใช้ความสามารถมากเป็นพิเศษ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

บุคคลที่เกิดวันอังคาร

คุณค่อนข้างจะเก็บตัว ไม่ค่อยชอบพบปะสมาคมกับใคร ๆ มักใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ อยู่คนเดียว หากคุณมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับความสงบ การนั่งสมาธิ การปฏิบัติธรรม จะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีในวันนี้ และคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งดังกล่าวด้วย การเงิน จะได้รับเงินจากการทำงานเบื้องหลัง การทำงานที่เป็นทีมงาน รวมทั้งการทำงานล่วงเวลา การทำงานในช่วงเวลากลางคืน สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมการเงินให้กับคุณได้ การงาน งานมีความลงตัว เข้าที่ การทำงานด้านการศึกษา การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดีในวันนี้ ความรัก คนรักของคุณมีเสน่ห์ เป็นคนมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตใจที่พร้อมให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

บุคคลที่เกิดวันพุธ

คุณมีความเป็นตัวของตัวเอง จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในวันนี้คุณสนใจการแต่งกายของตัวเองมากเป็นพิเศษ มีเรื่องหรือกิจกรรมที่ทำให้คุณต้องดูดีมากเป็นพิเศษ และความดูดีของคุณนั้นก็จะส่งเสริมคุณด้วย การเงิน มีปัญหาด้านการเงินเกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน ต้องจัดการให้ดีเพราะปัญหานี้อาจกระทบกับคนที่คุณทำงานอยู่ด้วยได้ การงาน งานมีความมั่นคงลงตัว คุณจัดการกับงานได้ดี กระตือรือร้นในการทำงานอย่างเต็มที่ ความรัก มีโอกาสที่ดีในเรื่องความรักเข้ามา หรือคนรักอาจกำลังคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ อยู่ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีน้ำเงิน

บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

มีการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร มีสถานการณ์ที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากเกินไปสำหรับคุณ หากคุณมั่นใจอะไร ๆ ก็จะออกมาดี การเงิน ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่น่าพึงพอใจ แม้ว่าจะเป็นเพียงผลประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ทำให้คุณมองเห็นภาพความสำเร็จที่ใหญ่กว่านี้ได้ การงาน งานของคุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะคุณมีวิธีการจัดการกับงานที่ดีพอ ความรัก ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องความรัก จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน คุณจะจัดการได้หรือไม่ต้องใช้สติให้มาก ๆ อย่าตัดสินใจจากอารมณ์ในตอนนั้นเพียงอย่างเดียว สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเทา

บุคคลที่เกิดวันศุกร์

คุณจะให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นพิเศษ อาจมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรัก หรือแม้แต่คนรักของคุณ รวมทั้งอาจได้เจอกับคนที่มีความรู้สึกดี ๆ มากเป็นพิเศษด้วย การเงิน คุณอยากบริหารจัดการกับการเงินให้ดีกว่านี้ แต่ในวันนี้อะไร ๆ ก็ยังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องจัดการ และคุณก็เบื่อหน่ายเกินกว่าที่จะลงมือทำอะไรจริงจัง การงาน มองเห็นโอกาสที่ดีในการทำงานที่จะส่งเสริมงานให้ประสบความสำเร็จได้ แต่คุณก็ยังจัดการไม่ได้เต็มที่ ความรัก มีความสุขกับความรักในแบบอิสระ ไม่ผูกมัดกันเกินไป เข้าอกเข้าใจกันและพร้อมสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีดำ

บุคคลที่เกิดวันเสาร์

คุณกระตือรือร้น ทำอะไรรวดเร็ว มีความสามารถในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องรับมือกับอะไร เพราะมั่นใจว่าจะจัดการได้อยู่แล้ว การเงิน ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ได้รับเงินที่คุณคาดหวังรอคอยมานาน การงาน ไม่ค่อยพอใจกับงานสักเท่าไหร่ คุณทำงานได้ไม่เต็มที่ มักติดปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ ความรัก มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คุณและคนรักเข้าใจกัน ผูกพันกัน เป็นความรักแบบน่ารักๆ ระหว่างคุณกับคนรัก สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเขียวเข้ม

Share this Post