FASHION HOROSCOPE : 25 MAY 2017

In Culture, Horoscope by L'Officiel Mode

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

คุณมีความเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้อื่น พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุนลูกน้องบริวารของคุณ คุณมีความอ่อนโยนไม่ตัดสินใคร ทำให้ใคร ๆ ก็อยากเข้าหาคุณ การเงิน จะได้รับทรัพย์ ได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะคุณเองมีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างมาก เห็นอะไรที่พอจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ก็ทำอย่างเต็มที่ การงาน งานเริ่มเข้าที่เข้าทางและลงตัว คุณจะได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ ความสุขุมรอบคอบ ความรับผิดชอบในการทำงานของคุณ ทำให้ผู้ให้ความเชื่อถือ ความรัก คนรักขยันทำงาน คนรักมีความสามารถในการทำงานที่ได้รับการยอมรับ และเขาก็จะใส่ใจกับงานมากกว่าเรื่องอื่น สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

บุคคลที่เกิดวันจันทร์

คุณมีการเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และในขณะเดียวกันความสำเร็จที่เกิดจากสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้แล้วก็เริ่มปรากฏขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้คุณมั่นใจและพร้อมที่จะต่อยอดความสำเร็จนี้ต่อไป การเงิน การเงินจะมีการจัดการ มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น อาจมีการโอนเงินเข้าออกบัญชีโน้นบัญชีนี้เพื่อให้บัญชีสวยงาม และเงินมีความลงตัว การงาน ต้องตัดสินใจเลือกในการทำงานของคุณ มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ ต้องใช้ความเด็ดขาดและความคิดที่รอบคอบในการตัดสินใจ ความรัก ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องความรัก ควรชวนคนรักไปทำบุญเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตจะลดอิทธิพลร้าย ๆ ไปได้ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

บุคคลที่เกิดวันอังคาร

คุณกระตือรือร้นที่จะสร้างผลประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง คุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ พร้อมที่จะลงไปจัดการอย่างเต็มที่ การเงิน การเงินวันนี้เหมาะที่จะมีการร่วมลงทุนกับเพื่อน ๆ หรืออาจมีการใช้จ่ายเงินไปในเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพ เพื่อนฝูง เช่นการพบปะสังสรรค์ต่าง ๆ เป็นต้น การงาน งานมีความเข้าที่เข้าทางและลงตัวมากขึ้น การจัดการกับงานในวันนี้จะต้องเหนื่อยบ้าง และมีข้อจำกัดในด้านกฏเกณฑ์ กฎระเบียบบางอย่าง คุณต้องหาทางจัดการด้วยวิธีการของคุณเอง ความรัก คนรักกระตือรือร้น มีพลังงานเหลือเฟือ โดยเฉพาะในเรื่องงานเขาพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเทา

บุคคลที่เกิดวันพุธ

คุณจะได้พบกับคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคุณกับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะใดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น การเงิน คุณจะได้รับการส่งเสริมจากเพื่อน

ๆ ของคุณในเรื่องเงิน หากมีปัญหาเรื่องเงินสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ของคุณได้ การงาน งานเข้าที่เข้าทาง เป็นไปได้ด้วยดี คุณจะได้ทำงานที่คุณมีความคุ้นเคย และแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ความรัก ความรักเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีความช้า ๆ แต่ชัวร์ คุณและคนรักร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ สร้างความมั่นคงร่วมกัน สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีฟ้า

บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

มองเห็นผลงาน มองเห็นความสำเร็จที่คุณได้คาดหวังเอาไว้ เรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณได้ทำเอาไว้ลงตัวส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดี การเงิน จะมีการใช้จ่ายเงินไปกับความรัก อาจเป็นการซื้อของฝากของขวัญให้แก่กัน หรือพาคนรักไปท่องเที่ยว ไปรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น การงาน งานจะเริ่มเข้าที่ คุณมีความสุข มีความพอใจกับงานของตัวเอง ไม่ต้องการแก้ไขหรือดิ้นรนเสาะแสวงหาอะไรให้เหน็ดเหนื่อยไปมากกว่านี้ ความรัก คุณไม่ควรคาดหวังหรือฝังใจอะไรกับเรื่องความรักมาก เพราะยิ่งคุณคาดหวังมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความไม่แน่นอน มีโอกาสที่คุณจะต้องเสียใจผิดหวังมากขึ้นเท่านั้น สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีน้ำตาล

บุคคลที่เกิดวันศุกร์

คุณอยากสร้างความมั่นคง คิดถึงเรื่องรายได้และผลตอบแทน คุณอยากจะทำกิจกรรมที่จะได้รับผลตอบแทน คุณมักจะคิดโปรเจคต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความสำเร็จด้านรายได้ การเงิน จะได้รับเงินจากเรื่องราวเก่า ๆ จากเรื่องราวในอดีต อาจจะเป็นการได้รับเงินที่คุณได้สำรองจ่ายออกไปก่อน หรือการได้รับเงินจากงานที่คุณได้ทำไปแล้วก่อนหน้านี้ การงาน เหมาะสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับคุณอย่างมากทีเดียว ความรัก คนรักมีการเดินทาง มีการพบปะสังสรรค์ ประสานงานค่อนข้างมาก แม้จะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ควรหาโอกาสติดต่อกันจะดีต่อคุณทั้งคู่ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีฟ้า

บุคคลที่เกิดวันเสาร์

คุณมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถในการทำงาน ศักยภาพของคุณทำให้คุณได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ผู้หญิงเก่งจะเข้ามามีบทบาทการส่งเสริมคุณอีกด้วย การเงิน ต้องตัดสินใจกับเรื่องราวบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณ การงาน คุณทำงานได้ดี คุณสามารถจัดการกับงานได้ดี เป็นเพราะคุณมีความสามารถ มีความเข้าใจในงานอย่างแท้จริง พร้อมรับผิดชอบกับงานอย่างเต็มที่ ความรัก คนรักของคุณภูมิใจกับความสำเร็จบางอย่าง เป็นความสำเร็จที่อาจเพิ่งเกิดขึ้น สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีชมพู

Share this Post