FASHION HOROSCOPE : 27 DECEMBER 2016

In Culture, Horoscope by L'Officiel Mode

lofficiel-sunday-goldบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

คุณมักจะใช้ความรู้สึกส่วนตัว ใช้เซ้นส์ หรืออารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวในการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เหตุใช้ผลอะไรมากมายเลย การเงิน การจัดการกับการเงินในวันนี้จะทำให้การเงินมีความลงตัวมากขึ้น นอกจากนี้คุณยังมักใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของคุณด้วย การงาน กระตือรือร้นในการทำงานอย่างมาก มองอนาคตของตัวเองอย่างจริงจัง นอกจากนี้คุณยังมีเป้าหมายที่สำคัญเป็นเป้าหมายทางการเงินด้วย ความรัก คนรักของคุณดูดี มีภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้เขายังใส่ใจในการแต่งกาย บุคลิกภาพและการวางตัวของเขามาก สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีน้ำตาล

lofficiel-monday-whiteบุคคลที่เกิดวันจันทร์

คุณจัดการเก่ง มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น และคุณยังจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเจ้านายผู้หญิงอีกด้วย การเงิน การเงินมีความมั่นคงได้รับเงิน ได้รับผลประโยชน์จากความสามารถ จากสิ่งที่เป็นผลงานของคุณ ทำให้คุณเกิดความภูมิใจ การงาน มีโอกาสที่ดีในเรื่องงาน ได้รับโอกาสใหม่ ๆ ที่ทำให้คุณพอใจกับโอกาสนี้อย่างมาก ความรัก มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรัก คุณต้องคิดให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเสียใจภายหลังได้ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

lofficiel-tuesday-blue1บุคคลที่เกิดวันอังคาร

คุณมีความเป็นผู้นำ มองเห็นโอกาส มองเห็นความสำเร็จ ในวันนี้เป็นวันที่คุณมั่นคงมากทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามยังมีภาระความรับผิดชอบหลายอย่างที่คุณไม่สามารถจะมองผ่านไปได้ การเงิน จะได้เงินจากการเข้าร่วมกับเพื่อนฝูง จากหุ้นส่วน การเงินมีความก้าวหน้า หรือในทางกลับกันอาจจะต้องเสียเงินไปกับเพื่อนฝูง การงาน มีปัญหาในการทำงาน มีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้น จนบางทีคุณก็อดที่จะท้อแท้ไม่ได้ แต่ก็ยังไม่ควรหมดหวัง ต้องมีกำลังใจต่อไป ความรัก คนรักของมีความมั่นใจ มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ เขาพร้อมจะเข้าพุ่งชมปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองเสมอ ๆ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีฟ้า

lofficiel-wendsday-blue2บุคคลที่เกิดวันพุธ

มีความเป็นตัวของตัวเองมาก มีความคิดเป็นอิสระในการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ เบื่อหน่ายที่จะต้องทำอะไรตามกรอบ โดยที่คุณไม่เห็นประโยชน์ในการกระทำนั้นสักเท่าไหร่ การเงิน คุณไม่ค่อยอยากใช้จ่ายเงินในวันนี้ แต่ก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมาก แม้ว่าจะทำใจแข็งไม่จ่ายไปในวันนี้แต่อีกไม่นานคุณก็ต้องควักเงินอยู่ดี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแบบนี้ การงาน คุณจัดการกับงานได้ดี เพราะคุณมีความคิด คุณฉลาดที่จะจัดการกับสิ่งต่าง ๆ มองเห็นปัญหา และรู้ว่าควรจะจัดการกับปัญหาได้อย่างไร ความรัก คนรักของคุณมีความสุข มีความพอใจกับมิตรภาพ กับเพื่อนฝูง นอกจากนี้เขายังมีความประทับใจกับเรื่องราวในอดีตอีกด้วย สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเทา

lofficiel-thursday-deepgreenบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

ในวันนี้คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเก่า ๆ กับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมคุณ ทำให้คุณประสบความสำเร็จ การเงิน การเงินมีความมั่นคง มีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้น การทำงานจะส่งเสริมการเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดี การงาน มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานของคุณ สิ่งใดก็ตามที่เข้ามาแม้ว่าคุณจะยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ แต่คุณก็จำเป็นที่จะต้องเลือกแล้ว ความรัก ความรักมีความมั่นคง มีการสร้างระบบที่ในเรื่องดีในเรื่องความรัก มีการให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน อาจมีการยกระดับความสัมพันธ์มากขึ้น สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเขียวเข้ม

lofficiel-friday-whiteบุคคลที่เกิดวันศุกร์

มีปัญหา มีเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ เรื่องนั้นมักเป็นเรื่องความเข้าใจผิด เป็นความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ควรจะจัดการให้เรียบร้อย การเงิน คุณจัดการกับการเงินได้เป็นอย่างดี ความกระตือรือร้นในการจัดการกับปัญหา ทำให้สามารถผ่านเรื่องราวร้าย ๆ หลายอย่างไปได้ง่าย ๆ การงาน งานยังไม่มีความลงตัว ไม่มีความแน่นอนสักเท่าไหร่ แต่คุณก็พอจะมองเห็นโอกาส มองเห็นทิศทางในการจัดการกับงานได้บ้างเหมือนกัน ความรัก คนรักของคุณใส่ใจกับคนที่อยู่รอบข้าง ใส่ใจกับเพื่อนฝูง เขาอาจจะต้องอยู่กับเพื่อนมากเป็นพิเศษ เช่นการไปเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลกับเพื่อน นอกจากนี้คุณและคนรักก็มักจะวางตัวเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วย สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

lofficiel-saturday-silverบุคคลที่เกิดวันเสาร์

เป็นวันที่คุณต้องเข้าไปเคลียร์ เข้าไปจัดการกับปัญหาเก่า ๆ มีเรื่องราวบางอย่างที่คุณยังไม่ได้สรุปจบให้เรียบร้อย คุณต้องคิดให้ดี ต้องเข้าไปจัดการ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถของคุณหรอก การเงิน มีเรื่องที่คุณต้องใช้จ่ายเงิน คุณอาจชอบหรือสนใจสิ่งของอะไรเป็นพิเศษ และพร้อมที่จะใช้จ่าย พร้อมที่จะลงทุนไปกับสิ่งของเหล่านั้น การงาน งานในวันนี้คุณควรที่จะใช้ความเด็ดขาด ใช้ความรวดเร็วจัดการกับงาน จะทำให้คุณสามารถรับมือกับงานได้เป็นอย่างดี ความรัก คนรักของคุณใส่ใจกับการศึกษา กับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเขาทำได้เป็นอย่างดีด้วย สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีน้ำตาล

Share this Post