FASHION HOROSCOPE : 8 NOVEMBER 2016

In Culture, Horoscope by L'Officiel Mode

lofficiel-sunday-darkblueบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

มีความพยายาม คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน แม้ว่าระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นจะมีอุปสรรคหรือมีเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าบ้างแต่คุณก็ไม่ถอดใจ ยังคงเชื่อมั่นในตัวเอง การเงิน จะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา การอบรม รวมทั้งการค้าขายตำรับตำราวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจะส่งเสริมคุณได้ดี การงาน งานไม่ค่อยมีความแน่นอน มีบางสิ่งบางอย่างในการทำงานที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคิดและคาดหวังเอาไว้ จนไม่กล้าทำงานอย่างเต็มที่เนื่องจากขาดบางอย่างอาจเป็นกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ หรืองบประมาณ ความรัก คนรักเป็นคนเก่ง มีความเป็นผู้นำ จัดการและตัดสินใจในเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีน้ำเงิน

lofficiel-monday-grayบุคคลที่เกิดวันจันทร์

พึงพอใจและมีความสุขมีความสบายใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ กับสิ่งที่ตัวเองได้รับ ไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่านี้ คุณมีทัศนคติที่ดีกับชีวิต การเงิน จะได้รับการส่งเสริมจากลูกน้องบริวารในเรื่องเงินเป็นอย่างดี หรืออาจมีการใช้จ่ายเงินไปกับลูกน้องบริวาร การซื้อของหรือการเลี้ยงดูลูกน้องบริวาร การงาน งานในวันนี้จะได้รับการยอมรับด้วยดี นอกจากนี้คุณยังได้รับการส่งเสริมจากเจ้านายผู้หญิง หรือผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงที่มีอำนาจอีกด้วย ความรัก คนรักของคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร เขาจะทำกิจกรรมที่ต้องเดินทาง หรือต้องประสานงานได้ดี สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเทา

lofficiel-tuesday-blue2บุคคลที่เกิดวันอังคาร

มีเรื่องที่ต้องเลือก มีเรื่องที่จะต้องคิด ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งคุณจะจัดการได้ดี นอกจากนี้หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม เรื่องที่ต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องคุณก็จะตัดสินได้ด้วยความเที่ยงธรรม การเงิน ไม่ค่อยใช้จ่ายเงิน และไม่ค่อยมีความกังวล หรือคิดถึงการเงินของตัวเอง ในวันนี้คุณใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ มากกว่าที่จะคิดใส่ใจในเรื่องเงิน การงาน มีความหวัง มีทิศทาง และโอกาสที่ดีในการทำงาน เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณในวันนี้ แม้ว่าจะต้องเหนื่อยบ้าง แต่คุณก็จะจัดการการงานได้ดีต่อไป ความรัก ความรักมีความมั่นคงจะได้รับการส่งเสริม ได้รับการยอมรับจากครอบครัว จากวงศ์ตระกูลเป็นอย่างดี สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีฟ้า

lofficiel-wendsday-lightgreenบุคคลที่เกิดวันพุธ

ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง การโยกย้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้อะไร ๆ ลงตัวมากขึ้นกว่าเก่า หากคุณสามารถจัดบ้านหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัวและทำได้ง่ายก็ควรทำในวันนี้จะเป็นการเสริมดวงคุณด้วย การเงิน คุณจัดการกับการเงินได้ดี นอกจากนี้จะได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวเอง เป็นงานที่คุณกระตือรือร้นและทำอย่างจริงจัง เป็นงานที่จะส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดี การงาน งานจะต้องอาศัยสติปัญญา อาศัยไหวพริบในการจัดการกับงาน การทำงานในวันนี้คุณจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เนื่องจากการจัดการที่ดีของคุณ คุณฉลาดจนไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาหลอกคุณได้ ความรัก คนรักของคุณชอบทำบุญ อยากช่วยเหลือคนอื่น ดังนั้นหากในวันนี้มีโอกาสก็ควรชวนเขาไปทำบุญจะเป็นการส่งเสริมความรัก และคนรักของคุณก็จะพอใจด้วย สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเขียวเข้ม

lofficiel-thursday-grayบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

มีโอกาสที่ดี มองเห็นทิศทางที่จะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มองเห็นทิศทางที่จะทำให้คุณได้รับการยอมรับมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นเพียงแต่โอกาสเล็กน้อย แต่ก็ทำให้คุณมีความหวังและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การเงิน การเงินของคุณยังมีปัญหาที่จัดการได้ยาก ต้องระมัดระวังความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการจัดสรรที่ขาดความลงตัว คุณควรจะจัดการกับการเงินของคุณโดยระมัดระวังความขัดแย้งที่อาจจะกระทบการเงินของคุณได้ การงาน จะมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัญญา หรือผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงมาก หากคุณมีการหาข้อมูลและไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะลงมือทำ ความรัก คนรักของคุณนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ จัดการเก่ง กระตือรือร้นในการทำงานมาก มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง เขาไม่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน พร้อมทุ่มเททำงานทุกอย่างด้วยความเต็มที่ เต็มใจ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเทา

lofficiel-friday-grayบุคคลที่เกิดวันศุกร์

ต้องเข้าไปจัดการในสถานการณ์ที่คุณเองยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นัก เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลำบากสำหรับคุณ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียว เพราะหากคุณวางแผนให้ดีคุณก็จะรับมือได้ และยังเป็นการพัฒนาความสามารถสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอีกด้วย การเงิน คุณจะต้องยอมเหน็ดเหนื่อยในเรื่องเงิน มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องรับมือเกี่ยวกับการเงิน ต้องทุ่มเทอย่างมาก ซึ่งคุณก็ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ การงาน การทำงานที่ต้องใช้ความคิด ต้องใช้จินตนาการ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะจะส่งเสริมคุณได้ดีทีเดียว ความรัก ความรักราบรื่น ดำเนินไปในทิศทางที่ดี อาจจะไม่หวานมาก แต่ก็เข้าใจและเอาใจใส่กันและกันอย่างสม่ำเสมอ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเทา

lofficiel-saturday-deepgreenบุคคลที่เกิดวันเสาร์

จะได้รับการส่งเสริมจากคุณแม่ของคุณ หรือผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิง รวมทั้งอาจมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับบุคคลลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผลดีกับคุณ การเงิน จะได้รับโอกาสที่ดี เป็นโอกาสที่สำคัญและส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว โอกาสนั้นอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่คุณต้องเหนื่อยหน่อยเท่านั้น การงาน งานประสบความสำเร็จ ได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ดี เป็นความสำเร็จที่เกิดจากการกระทำของคุณ ทำให้คุณยิ่งภูมิใจกับงานนั้นยิ่งขึ้นไปอีก ความรัก มีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่แน่ใจ จัดการไม่ได้อย่างที่อยากจะทำ ทำให้คุณรู้สึกซึมเศร้าไปบ้าง สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเขียวเข้ม

Share this Post