วาระสดุดีที่โลกต้องจารึก

In Special Issue by L'Officiel Mode

สหประชาชาติ สดุดี ถวายพระเกียรติ ในหลวง

หากพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงสร้างไว้ไม่ได้ประจักษ์ แค่เพียงคนไทยที่ต่างรัก และเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือสิ่งใด แต่ชาวต่างชาติยังรับรู้ และยอมรับถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนอันเป็นที่รักได้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี จนทั่วโลก และสหประชาชาติต่างยกย่องสดุดี และนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ให้เข้ากับเป้าหมายแผนการพัฒนาแบบยั่งยืนกลายเป็นที่มาของการถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP-Human Development Lifetime Achievement Award) ให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการจุดประกาย การใช้ปรัชญา”เศรษฐกิจแบบพอเพียง”ไปสู่นานาอารยประเทศทั่วโลก

20071205082719

ซึ่งในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติยังได้ถวายความเคารพอย่างสูงสุด โดยการยืนไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนั้นยังได้เตรียมจัดสมัชชาการประชุมพิเศษ ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะเกิดขึ้นในค่ำวันนี้ (28 ตุลาฯ) ช่วงเวลาตรงกับ 21.00 น.ตามเวลาในไทย ซึ่งเริ่มด้วยการขึ้นกล่าวสดุดีจากประธานสมัชชาสหประชาชาติ เป็นคนแรกตามด้วยผู้แทนภูมิภาคต่างๆใน 5 ภูมิภาค ตามด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ในฐานะประเทศเจ้าภาพ และปิดท้ายด้วยเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย

 ที่ประชุมสหประชาชาติ ร่วมยืนไว้อาลัย แด่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยการประชุมในครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลก รวมถึงประชาชนชาวไทยสามารถติดตามได้ทางเว็บคาสต์ (webcast) ขององค์การสหประชาชาติที่ http://webtv.un.org

Share this Post