มากกว่าแค่ ‘ตราไปรษณียากร’

In Special Issue by L'Officiel Mode

ในยุคที่การสื่อสารก้าวข้ามสู่ระบบสังคมออนไลน์ ผู้คนต่างพูดคุยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย ซึ่งถูกพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วใน ‘โลกยุคดิจิตอล’ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปโดยปริยาย ส่งให้ความต้องการติดต่อสื่อสารทางระบบไปรษณีย์ถูกลดบทบาทน้อยลงไปทุกวัน แต่ในทางกลับกันเรื่องราวที่ส่งผ่านบนหลักฐานการชำระเงินค่าใช้บริการไปรษณีย์ที่เรียขานกันว่า  ‘แสตมป์’ ยังคงซ่อนเสน่ห์ของการเก็บสะสมให้ได้ติดตามถึงเรื่องราวที่ถูกหยิบยกมาบอกเล่าผ่านลวดลายอันงดงาม เสมือนการได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงสมัยของประเทศนั้นๆ

lofficielthailand-king-stamp-8

เช่นเดียวกับเรื่องราวตลอดรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไปรษณีย์ไทยมักหยิบยกมาจัดทำขึ้นในหลากหลายโอกาสและวาระ ตั้งแต่ รูปแบบพระบรมฉายาลักษณ์หันด้านข้างที่คุ้นตา, ภาพความประทับใจจากพิธีฉลองครบรอบพระชนมายุในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5ธันวาฯ, วาระเฉลิมฉลองวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติในรอบปีต่างๆ ไปจนถึง ภาพพระราชกรณียกิจที่ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพอันทรงทุ่มเทให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ประเทศชาติ เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่ง ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างทั่วถึง จนกลายเป็นของสะสมที่เกิดเป็นคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งเชื่อว่าคนไทยหลายคนคงต่างเลือกเก็บไว้เช่นเดียว บรรณาธิการบทความของลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ที่เผยถึงงานอดิเรก ของสะสมชิ้นโปรดอย่าง ‘ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ ที่เธอคอยเก็บมาสะสมอยู่ตลอดเรื่อยมาให้เราได้ชมกันอีกด้วย

lofficielthailand-king-stamp-7 lofficielthailand-king-stamp-6 lofficielthailand-king-stamp-5 lofficielthailand-king-stamp-4 lofficielthailand-king-stamp-3 lofficielthailand-king-stamp-2

Share this Post