ความสนพระทัยในการจัดการน้ำ

In Special Issue by L'Officiel Mode

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปีเมื่อปีพ.ศ. 2539 นั้น คณะรัฐบาลไทยได้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” เนื่องจากพระราชกรณียกิจหลักๆที่ทรงปฏิบัติที่พสกนิกรชาวไทยคุ้นเคยก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน ซึ่งแต่เดิมเหล่าเกษตรกรต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแห่ลงธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

lofficielthailand-king-royal-duties-1

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิต ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ณ พระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี 5 ประเภท คือ

1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ และฝายทดน้ำ
2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร
3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
4) โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม
5) โครงการบรรเทาอุทกภัย

และที่สำคัญ ในการจะพัฒนาแหล่งน้ำใดนั้น ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

lofficielthailand-king-royal-duties-3

“… อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล่้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เมื่อเม็ดฝนตกลงมาแล้ว จะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ทำความเสียหายดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ และเป็นหลักของชลประทาน ที่ว่าถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอดทั้งดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ ทำให้น้ำท่วม นี้นะเรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ …

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2512

lofficielthailand-king-royal-duties-4

“… เรื่องน้ำนี้ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ทั้งสัตว์ทั้งพืช ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าน้ำเป็นสื่อ หรือเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต แม้สิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องการน้ำเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรไม่ทราบ เช่น ในวัตุถุต่างๆ ในรูปผลึกก็ต้องมีน้ำในนั้นด้วย ถ้าไม่มีน้ำก็จะไม่เป็นผลึก กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีรูป ฉะนั้น น้ำนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่กล่าวถึงข้อนี้ก็จะให้ได้ทราบถึงว่าทำไมการพัฒนา ขั้นแรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือโครงการชลประทาน แล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมทำให้น้ำดี สองอย่างนี้อื่นๆ ก็จะเป็นไปได้ถ้าหากว่า ปัญหาของน้ำนี้ เราได้สามารถที่จะแก้ไขหรืออย่างน้อยที่สุด ก็ทำให้เรามีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ฉะนั้นการพัฒนานั้นสิ่งสำคัญก็อยู่ตรงนี้ นอกจากนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เช่นวิชาการในด้านการเพาะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือการค้า หรือการคลังอะไรพวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป… “

พระราชดำรัส วันที่ 29 ธันวาคม 2532 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

lofficielthailand-king-royal-duties-2

นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทานผู้ทำงานใต้เบื้องพระ เคยเล่าไว้ในหนังสือ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 5-10 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ว่า “…งานของพระองค์ท่านมีตั้งแต่ ถ้าน้ำขาดแคลน ก็จัดหาน้ำ และเมื่อน้ำท่วม น้ำมาก ก็จัดการบรรเทาให้น้อยลง เมื่อมีน้ำเน่าเสีย ก็ต้องมีการจัดการทำงานด้านน้ำทั้งหมด ท่านจะทราบปัญหาอย่างละเอียด….”

ข้อมูลจาก : prapathai.com

READ MORE:

มากกว่าแค่ 'ตราไปรษณียากร'
L’OFFICIEL GIRLS
การเดินทางของเปียโนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาพระราชทาน
ร่วมรำลึกอาลัยถึง 'พ่อหลวง' ในช่วงสุดสัปดาห์
รำลึกถึงพ่อหลวงผ่านโปสการ์ดของบ้านพิพิธภัณฑ์
รูปที่มีทุกบ้าน
"น้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม ทั่วเขตคามชื่นธารา"
ระบำสายฝน
งานแต่งงานในยุค Thailand 4.0 เมื่อประสบการณ์สำคัญกว่าสิ่งใด 
วาระสดุดีที่โลกต้องจารึก
ทำไม ? เมื่อนึกถึงจิวเวลรี่ที่เป็นตัวแทนของความรัก เราจึงมักนึกถึงแหวน
จากสามัญชน สู่ "สมเด็จย่า" ผู้อยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทย
รวมใจน้อมรำลึกถึง 'พ่อหลวง' ช่วงสุดสัปดาห์

Share this Post