FASHION HOROSCOPE : 5 JUNE 2016

In Culture, Horoscope by L'Officiel Mode

Sunday copyบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

คุณจะได้รับโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมตัวเองได้ คุณพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อที่ทำให้เกิดความพัฒนามากขึ้น การเงิน มีปัญหาหลายอย่างที่ยังจัดการไม่ได้ ในเรื่องเงินมักจะเป็นปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีต คุณต้องหาวิธีการจัดการด้วยตัวของคุณเอง การงาน กระตือรือร้นในการทำงาน คุณมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะจัดการ กล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเต็มที่ ความรัก ความรักมีความมั่นคง คุณและคนรักมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกันในทุกๆเรื่อง สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

monday  copyบุคคลที่เกิดวันจันทร์

คุณมักจะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่กว่าความเป็นจริงอยู่เสมอ สิ่งที่คุณคิดเอาไว้อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป คุณไม่ควรจะมองโลกในแง่ร้ายเช่นนี้ จะทำให้เกิดความกังวลไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไร การเงิน การเงินของคุณในวันนี้มักจะมีปัญหาที่จัดการได้ยาก ต้องเจอกับอุปสรรค หรือข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้คุณไปไม่ถึงตามที่คาดหวังเอาไว้สักที คุณต้องหาวิธีการในแบบของคุณในการจัดการ การงาน งานในวันนี้ต้องระมัดระวังความขัดแย้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ ความรัก ความรักมีความมั่นคง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การได้พยายามและเหน็ดเหนื่อยในเรื่องต่างๆมาร่วมกันระหว่างคุณกับคนรักจะช่วยส่งเสริมความรักได้เป็นอย่างดี สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

Tuesday copyบุคคลที่เกิดวันอังคาร

คุณมีความรอบคอบ มีความคิดที่ละเอียดอ่อน คิดอะไรได้อย่างรอบด้าน ความสามารถและความคิดที่ดีและน่าเชื่อถือของคุณนี้จะทำให้คุณได้รับการยอมรับ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อีกด้วย การเงิน การจัดการกับการเงินด้วยความละเอียดรอบคอบจะช่วยส่งเสริมการเงินของคุณได้ บางทีคุณอาจจะเพิ่งมองเห็นจุดผิดพลาดหรือบกพร่องบางอย่างในการเงินของคุณก็ได้ การงาน ได้รับโอกาสในการทำงานค่อนข้างมาก คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปถึงสิ่งที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น ความรัก คนรักของคุณต้องการสร้างความมั่นคงให้กับความรัก นอกจากนี้เขาอาจจะอยากชักชวนคุณร่วมลงทุนหรือทำกิจการร่วมกันกับเขาด้วย สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีส้ม

wed copy copyบุคคลที่เกิดวันพุธ

มีความเด็ดขาด ฉลาด จัดการกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการส่งเสริมได้รับการยอมรับจากผู้หญิงเก่ง เช่น เจ้านายผู้หญิงของคุณ การเงิน กระตือรือร้นที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเอง นอกจากนี้หากมีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่คุณก็พร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น การงาน ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้กับตัวเองเอาไว้ ทำให้การทำงานในวันนี้เป็นความท้าทายและเป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมจนประสบความสำเร็จได้ ความรัก หากคุณคาดหวังอะไรจากคนรักเอาไว้ในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกอย่าง แต่หากคุณจิตใจปล่อยวาง ไม่คิด ไม่คาดหวังอะไรมาก กลับมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักมากเป็นพิเศษ หรือคนรักอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณก็ได้ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีน้ำเงิน

Thursday   copyบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

อยากเปลี่ยนแปลง อยากสร้างความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ แต่คุณมักจะคิดมากกว่าที่จะลงมือทำด้วยตัวเอง ทำให้ความสำเร็จนั้นไม่ค่อยจะเข้ามาหาคุณตามที่คุณต้องการเท่าไหร่ การเงิน การจัดการกับการเงินในวันนี้ต้องระมัดระวังปัญหา จะมีความไม่ก้าวหน้า หรือมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้การเงินของคุณไม่ค่อยจะสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณสักเท่าไหร่ การงาน งานของคุณค่อนข้างจะมีความมั่นคง แต่ก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้า คุณอาจจะกำลังเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำงาน หรือไม่อยากให้ความสำคัญกับงานสักเท่าไหร่ ความรัก คนรักของคุณเป็นคนน่ารัก เขาจะให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูง ให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากเป็นพิเศษ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีเขียว

friday   copyบุคคลที่เกิดวันศุกร์

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆ หรือการออกไปพบปะสังสรรค์ข้างนอกบ้าง จะทำให้คุณได้รับการยอมรับ และเป็นกิจกรรมที่คุณพอใจในวันนี้ การเงิน คุณควรนำเงินไปทำบุญงานศพ หรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต จะเป็นการลดโอกาสความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการเงินของคุณได้ การงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่แหวกแนว ไม่จำเป็นที่จะต้องคิด ต้องทำตามกฎกติกาทุกสิ่งทุกอย่าง คุณก็จัดการกับงานได้ดีอยู่แล้ว ความรัก คนรักของคุณจะให้ความสำคัญ ให้ความใส่ใจกับการทำงานอย่างมาก เขาสนุกสนานไปกับการทำงาน พร้อมที่จะลอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สีสันดันชะตา สีที่ส่งเสริมคุณในวันนี้คือสีขาว

Saturday   copyบุคคลที่เกิดวันเสาร์

ไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รู้สึกขาดความมั่นคง ขาดสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญ จำเป็นกับตัวของคุณเอง จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้อย่างเต็มที การเงิน การเงินแม้จะเหนื่อยยากสักหน่อย แต่เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองเอาไว้แล้ว อะไร ๆ ก็ลงตัว เป็นไปได้ด้วยดี การงาน มีความสุข มีความพอใจ คุณใช้เวลาไปกับการทำสิ่งที่คุณรัก เป็นภารกิจ หรือเป็นกิจกรรมที่คุณมีความสนใจอยู่แล้ว ความรัก คนรักของคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้ว เขาก็สามารถทำตามสิ่งที่เขาตั้งใจจนได้ สีสันดันชะตา สีที่ส่งสริมคุณในวันนี้คือสีแดง

Share this Post