Creative Textile Award 2015

In Art, Culture, L'Officiel TV, News, Rendez-Vous by L'Officiel Mode

ในวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ลอฟฟีเซียลได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการตั้งราคาสินค้าที่ทาง Creative Textile Award 2015 ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับเหล่าดีไซเนอร์ทั้ง 20 ทีม (10 ทีมด้านไลฟ์สไตล์และ 10 ทีมด้านแฟชั่น) ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรกเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลงานออกแบบให้ออกมาเป็นรูปธรรม

สามารถติดตามชมผลงานสร้างสรรค์และผลการตัดสินได้ในเดือนสิงหาคมนี้

 

Share this Post