Punk Bright Future Trend

In Fashion, Trends by L'Officiel ModeLeave a Comment

    พังก์ที่ทุกคนรู้จักกันคือการแต่งตัวสไตล์ เกรี้ยวกร้าด ถากถาง โดยการใช้เข็มกลัดหรือสิ่งแหลมคมเจาะไปตามร่างกายและส่วมเสื้อผ้าสีดำทะมึน แต่ปัจจุบันนี้มีการนำสไตล์พังก์มาผสมผสานกับจิวเวลรี่ เนื่องมาจากพังก์นั้นมีแนวความคิดแบบเสรีภาพ ไม่ใส่ใจต่อทุกสิ่ง และได้แสดงความรู้สึกเหล่านั้นผ่านการแต่งกาย ซึ่งคล้ายกับแนวความคิดของหนุ่มสาวยุคดิเรกตัวร์ (Directoire) ที่แต่งตัวฟูฟ่า หรูหรา เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการปกครองในยุคนั้น

จากความคล้ายคลึงนี้จึงมีการนำจิวเวลรี่และสไตล์พังก์มาหลอมรวมกัน เป็นปรากฏการณ์ทำให้สังคมชั้นสูงในปารีสตกหลุมรักการแต่งตัวสไตล์ในยุคดิเรกตัวร์อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เครื่องประดับแบรนด์ดังหลายแบรนด์ใช้สไตล์พังก์เป็นแรงบันดาลใจ ผสมผสานความขบถและความประณีตในการทำเครื่องประดับได้อย่างแตกต่าง และลงตัว

Share this Post