Saturday, July 20, 2024

Louis Vuitton Presents “L’Ecriture est un Voyage”

    หลุยส์ วิตตองเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน “Cabinet d’Ecriture” แห่งแรก กลางย่านแซงต์-แชร์แมง-เด-เพร ในกรุงปารีส

   “Cabinet d’Ecriture” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมโลกแห่งการเขียนของหลุยส์ วิตตอง พร้อมทั้งเข้าไปค้นหาความน่าสนใจของศิลปะการติดต่อทางจดหมาย รูปแบบการสื่อสารอันเป็นประเพณีนิยมที่หลุยส์ วิตตองยึดถือมานับแต่อดีตสู่ปัจจุบัน Cabinet d’Ecriture ในย่านแซงต์-แชร์แมง-เด-เพร ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นสถานที่ที่เชื้อเชิญให้ทุกคนหลีกลี้จากชีวิตประจำวันเพื่อมาเติมความสุขให้กับตัวเองในช่วงสั้น ๆ ขณะเดียวกัน ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่พบปะระหว่างศิลปินนานาชาติ นักคัดลายมือ ผู้เชี่ยวชาญและช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหีบ ช่างทำเครื่องหนัง นักเย็บเล่มหนังสือ ช่างทำปลอกมีด และผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ได้เข้ามาสาธิตวิธีการทำงานให้ทุกคนได้ชมกันเป็นครั้งคราว พบกับเรื่องสั้น L’Ecriture est un Voyage การเขียนคือการเดินทาง 

Other Articles