Monday, July 22, 2024

ARTFUL BEAUTY

   หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเบื้องหลังศิลปะบนใบหน้าฝีมือของ อายามิ นิชิมูระ ในหนังสือเล่มล่าสุดที่คุณต้องตื่นใจยามพลิกไปแต่ละหน้า ถ้าใครสนใจอยากจะหาไอเดียความงานในแบบศิลปะชั้นสูงหรือหาแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าแล้วละก็ ลองเลือกไปใช้ดูบ้างก็ได้นะคะ

Other Articles