Tuesday, December 5, 2023

HERMES ANIMAL WORLD BY PAUL GRAVES

“World of Hermes” by Paul Graves กับงานภาพถ่ายที่ทำให้สิ่งของที่ไม่มีชีวิตดูมีชีวิตชีวาขึ้น ครั้งนี้ Paul Graves หยิบเอากระเป๋าดังอย่าง Hermes มาตีความใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆกัน ลองมาดูกันว่า เรามองเห็นอะไรในภาพบ้างค่ะ

Other Articles